Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

dimarxeio Karditsas 11

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-6-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 5.00’ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας – διευθυντής οικονομικών Κων. Κορκόντζελος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαπίστωση ανάγκης ονομασίας ανωνύμων οδών και πλατειών, καθώς και μετονομασίας οδών (εισ: πρόεδρος επιτροπής ονοματοδοσίας Αρ. Σπάνιας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Eυρωπαϊκών Προγραμμάτων έτους 2022-2023  στους Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση 7 συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καρδίτσας» (εισ: αντιδήμαρχος Θ. Θεοδωρόπουλος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης τροποποίησης στο Ο.Τ 1067 της περιοχής “Ζαχαριώτες” (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Καρδίτσας στην Κ.Α.Ε. «Αθλητικός Σύλλογος Καρδίτσας» για την περίοδο 2022-23 και την αλλαγή της κατηγοριοποίησης της ως άνω αθλητικής εγκατάστασης (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή γάλακτος σε προσωπικό των σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, κατηγορίας ΥΕ (εισ: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία για το έτος 2022 (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό τριών δημοτικών συμβούλων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές, για  τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών βάσει του Ν.4849/2021 ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021 άρθρο 66 παρ.4.ii.α (εισ: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία / λύση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθ. Ι-19 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ: αντιδήμαρχος Αριστ. Σπάνιας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση ακινήτου- κτίσματος για την προσωρινή φύλαξη των αδέσποτων ζώων του Δήμου Καρδίτσας (εισ: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύνδεσης του κτιρίου του Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες» (Αλλαμανή 57) με το δίκτυο φυσικού αερίου» (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αφαίρεσης επιπλέον εισφοράς σε γη (Καλ. Καμπούρη) (εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά μετον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω αφαίρεσης επιπλέον εισφοράς σε γη (Δημ. Τσιγαρίδας)(εισ: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης με την εταιρεία “CRETA RECYCLING” για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΣTotal
2
Shares
Previous Article
ΟΕΕ προς ΕΦΚΑ: Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των διπλών χρεώσεων εισφορών σε επιχειρηματίες και λογιστές

Ανασυγκρότηση και κατανομή νέων ρόλων στην Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Next Article

Συνελήφθη ημεδαπός στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου Καρδίτσας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών Total
2
Share