Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 21/10 και ώρα 17:00

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τρίμηνου (Ιουλίου – Σεπτεμβρίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Μοσχάτου. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Καραντώνη Γεώργιου του Φωτίου σχετικά με παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις των κκ. Παπαντώνη Φωτίου και Καρκέλοβα Φατμά για παραχώρηση χώρου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Δρυάδες εν πλω» για χορήγηση αιγίδας σε εκδηλώσεις. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των κκ. Παπαδοπούλου Σπυριδούλας, Βρόντου Απόστολου και Βρόντου Κλεοπάτρας με θέμα αναγνώριση ιδιοκτησίας στην Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτήματος επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ως μέσο τηλεδιάσκεψης θα γίνει χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο πρόσκληση σύνδεσης και σχετικές οδηγίες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς Total
1
Shares
Previous Article
Δήμος Σοφάδων: 220.000 ευρώ έκτακτη ενίσχυση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους

Θάνος Σκάρλος προς ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις στην πραγματική απώλεια εισοδήματος

Next Article
Αποτελέσματα rapid tests

Rapid tests: 62 θετικά κρούσματα covid19 στη Θεσσαλία σήμερα Παρασκευή 15/10 – Που καταγράφηκανTotal
1
Share