Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 21/10 και ώρα 17:00

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 21η  Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τρίμηνου (Ιουλίου – Σεπτεμβρίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Μοσχάτου. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Καραντώνη Γεώργιου του Φωτίου σχετικά με παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις των κκ. Παπαντώνη Φωτίου και Καρκέλοβα Φατμά για παραχώρηση χώρου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Δρυάδες εν πλω» για χορήγηση αιγίδας σε εκδηλώσεις. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των κκ. Παπαδοπούλου Σπυριδούλας, Βρόντου Απόστολου και Βρόντου Κλεοπάτρας με θέμα αναγνώριση ιδιοκτησίας στην Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτήματος επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ως μέσο τηλεδιάσκεψης θα γίνει χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο πρόσκληση σύνδεσης και σχετικές οδηγίες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς 
Total
0
Shares