Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Παρασκευή 26/02 (Δείτε το video)

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Παρασκευή 26/02 (Δείτε το video)

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Παρασκευή 26/02 (Δείτε το video)

Συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναλυτικά στο βίντεο που ακολουθεί, οι τοποθετήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν:

Τα θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην νέα ΜΠΕ της ΑΗΒ GROUP
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδελφοποίησης του Δήμου Μουζακίου με το Δήμο Σαλαμίνας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του υπογείου του παλαιού νηπιαγωγείου Καναλίων στο Σύλλογο Καναλιωτών Αθήνας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκποίησης οικοπέδου στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για έρευνα ακίνητης περιουσίας στο Υποθηκοφυλάκειο Αθηνών
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.κ. Καραμπέκου Μαρία
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 & τροποποίηση ΟΠΔ
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού-ισολογισμού οικ. έτους 2019 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ”
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ”
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού-ισολογισμού οικ. έτους 2019 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ” υπέρ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ” υπέρ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
11. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτου ΚΑΔ ” Κληροδότημα Αθ. Ανδρέου”
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοπράτηση δημοτικής έκτασης 600 τ.μ. στην θέση «Αη Λιάς» της τ.κ. Πορτής
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  την ανάκληση των αριθμ. 253/2019 & 272/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & συμμετοχή του Δήμου Μουζακίου στο Σύνδεσμο με την επωνυμία ‘’Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ.)’’, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έγκριση του Καταστατικού του Συνδέσμου και ορισμός των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Μουζακίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Αγγελάκη Αποστολία
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων όλων των Δ.Ε. του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Προϊσταμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Καλαμπόκας ΕυάγγελοςTotal
8
Shares