Συνέχεια εκλογών ΠΕΔ: Πως θα ψηφιστεί ο Πρόεδρος και οι υπόλοιπες θέσεις ευθύνης


Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εκλογικές αναμετρήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) σε όλη τη Χώρα, με την ανάδειξη σε κάθε μία από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου της, του Εποπτικού Συμβουλίου της και των εκπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Η διαδικασία δεν σταματά εδώ, καθώςπρέπει να διεξαχθούν οιεπόμενες εκλογικές διαδικασίες,προκειμένου να ψηφιστούν σε κάθε ΠΕΔ:

– ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου,

– τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (υπενθυμίζουμε ότι, βάσει του αρ.6 του π.δ. 75/2011, στις ΠΕΔ εκλέγεται 5μελής Εκτελεστική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι  Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και δύο ακόμη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής).

– ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Τα Διοικητικά Συμβούλια λοιπόν των ΠΕΔ, συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο σε δέκα μέρες από την εκλογήτους, μετά από πρόσκληση του Συμβούλου του πρώτου σε ψήφους Συνδυασμού, που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ή σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που προέρχεται από μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν την πρόσκληση αποστέλλει ο επόμενος κατά σειρά εκλογής Σύμβουλος του πρώτου σε ψήφους Συνδυασμού. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Σύμβουλος που συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μοναδικό θέμα της πρώτης συνεδρίασης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΕΔ.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία, το μέλος που κατά την πρώτη ψηφοφορία συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% συν 1 των παρόντων μελών.

Αν δεν επιτευχθεί η εκλογή ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, στην τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος εκ των υποψηφίων συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.Σε περίπτωση ισοψηφίας, Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος του Συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ. Σε περίπτωση, ισοψηφίας Συνδυασμών διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Περαιτέρω, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται διαδοχικά στην ίδια συνεδρίαση σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία εκλογής του Προέδρου της ΠΕΔ.

Επιπλέον, τα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται στην ίδια συνεδρίαση μετά την εκλογή του Προεδρείου, μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζόμενης αναλόγως της ανωτέρω διαδικασίας εκλογής του Προέδρου.

Όσον αφορά την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Εποπτικού Συμβουλίου σε κάθε ΠΕΔ, αυτή ορίζεται στο αρ.14 του π.δ. 75/2011.

Μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Συμβούλου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που κληρώθηκε πρώτος.

Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, πρώτα τον Πρόεδρο και ύστερα τον Αντιπρόεδρο.

Εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει, στην τρίτη ψηφοφορία, τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία σημειωθεί ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση.


Total
0
Shares
Previous Article

Γ.Σ.Γόμφων...Πάει για το final four

Next Article

Εντυπωσιακά τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας στην πολιτιστική νησίδα της πόλης

Total
0
Share