Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


 

Ο Δήμος Τρικκαίων ύστερα από την υπ’ αριθμ.468/2018 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6ΜΑΦΩΗ9- Π6Β), και την αριθμ. πρωτ.2024/106193/16.07.2018 (ΑΔΑ:ΩΒ6ΦΟΡ10-ΖΙΚ) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΠΤΑ (7) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.


Total
0
Shares
Previous Article

Θέσεις για 3912 παιδιά στα Κ∆ΑΠ ∆ήµου Τρικκαίων

Next Article

Ο Σύλλογος των Απανταχού Καρδιτσιωτών για την πρόωρη απώλεια του Π.Κομπορόζου

Total
0
Share