Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνάντηση Συντονιστικού του Δικτύου για την προστασία των Αγράφων

Ανοικτή συνεδρίαση του συντονιστικού του Δικτύου για την προστασία των Αγράφων πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που άπτονται των στόχων του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας και ειδικότερα της ευαίσθητης και μοναδικής περιβαλλοντικά περιοχής των Αγράφων, από την αλόγιστη ανάπτυξη των Βιομηχανικής κλίμακας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ).

Ακούστηκαν διάφορες εισηγήσεις και προτάσεις από φορείς και φίλους του Δικτύου για τα προωθούμενα στην περιοχή μας έργα ΒΑΠΕ, οι οποίες αποτέλεσαν και τη βάση για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αλλά και τον καθορισμό και προγραμματισμό κατάλληλων δράσεων, προς επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου.

Προτεραιότητα κρίθηκε πως έπρεπε να δοθεί στο ζήτημα των προωθούμενων αιολικών στην περιοχή της Αργιθέας (θέσεις «Αχλαδιάς – Κουκιά», «Μάραθος – Ελάτη», «Τσούκες – Κατούνα – Σουφλί» και στα «Βερούσια» των ∆ήµων Αργιθέας και Πύλης, Νοµών Καρδίτσας και Τρικάλων καθώς στη θέση «ΧΟΝ∆ΡΟΣΠΑΝΙ» (Καράβα) της ∆.Ε. Ανατολικής Αργιθέας) αλλά και σ’ αυτό των «μικρών» υδροηλεκτρικών στο χωριό της Οξυάς.

Τα συγκεκριμένα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν ως επείγουσας φύσης δεδομένου ότι τα πρώτα εκ των προαναφερόμενων έργων (αιολικά) συμπεριλαμβάνονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 30 Οκτωβρίου, το οποίο και θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με τους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ τα υδροηλεκτρικά στην Οξυά βρίσκονται σε τελικό, σχεδόν, στάδιο αδειοδότησης, παρά τις σοβαρές ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής.

Κοινό, επίσης, σημείο αναφοράς επί των προαναφερόμενων έργων – όπως, άλλωστε, και για όλα τα προωθούμενα έργα ΑΠΕ – η παντελής έλλειψη ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες βρίσκονται προ ειλημμένων ήδη αποφάσεων ή προ τετελεσμένων, σχεδόν, γεγονότων, που θα επηρεάσουν ανεπανόρθωτα το μέλλον τους, αλλά και οι πάμπολλες παρατυπίες και παραλείψεις που δύναται κανείς να διαπιστώσει επί των αντίστοιχων περιβαλλοντικών μελετών, εγκεκριμένων ή μη, για τις οποίες και κρίθηκε πως πρέπει να απασχολήσουν αρμόδιες διοικητικές ή, εφόσον τούτο απαιτηθεί, και δικαστικές αρχές.

Συντονιστικό Δικτύου για την προστασία των Αγράφων
Total
0
Shares
Previous Article

Μήνυμα ειρήνης, φιλίας και μνήμης, ενάντια στον ναζισμό έστειλε στον Δήμο Τρικκαίων ο Γερμανός βουλευτής του SPD

Next Article

Διευρύνεται το τεχνικό τιμ του Α.Σ.Κ.