Συνάντηση εκπροσώπων συλλογικών φορέων της Οξυάς και του Δικτύου Φορέων και πολιτών για την προστασία των Αγράφων

 ..με βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας

    Τη συνάντηση είχαν ζητήσει από κοινού η κίνηση Οξυωτών «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς και το Δίκτυο για την προστασία των Αγράφων. Έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου, 19 Φεβρουαρίου και θέμα της είχε τα προωθούμενα στον ορεινό όγκο της περιοχής μας μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ).

    Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στον υδάτινο πλούτο του νομού μας με στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών καθώς και οι συνέπειές τους τόσο για το περιβάλλον όσο και για την τύχη των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα της υπαίθρου.

    Επισημάνθηκαν ιδιαίτερα η έλλειψη οποιασδήποτε διαβούλευσης με τους κατοίκους των θιγόμενων περιοχών, η ολοφάνερη παράβαση και καταστρατήγηση διατάξεων της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης του δημόσιου και φυσικού αγαθού του νερού προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, η σωρεία των περιβαλλοντικών παραβάσεων, λοιπών παρατυπιών αλλά και αρνητικών επιπτώσεων που περιέχονται στις περιβαλλοντικές μελέτες των σχεδιαζόμενων έργων καθώς και οι, σε πολλές περιπτώσεις,  σωρευτικές επιπτώσεις των ίδιων έργων, που ουδέποτε και από κανέναν ελήφθησαν υπόψη,  κ.λ.π..

    Τονίστηκαν,  ακόμα,  οι περιορισμοί στη χρήση του νερού, που αναπόφευκτα θα επέλθουν  για τους κατοίκους των θιγόμενων περιοχών και που με τη σειρά τους αναμένεται να οδηγήσουν στον αποκλεισμό κάθε άλλης προοπτικής ανάπτυξης που εναλλακτικά θα μπορούσε να υλοποιηθεί, όπως αγροτουρισμός, κτηνοτροφία, χειμερινά σπορ, νέες καλλιέργειες, κ.λ.π., ενώ παρουσιάστηκαν και στοιχεία που αποδεικνύουν την απουσία, στην πράξη, πραγματικών προοπτικών ανάπτυξης μέσω των ΜΥΗΕ καθώς και την ανυπαρξία, ουσιαστικά, πραγματικών αντισταθμιστικών και ανταποδοτικών ωφελημάτων, ικανών να αντισταθμίσουν, τουλάχιστον, τις αρνητικές επιπτώσεις παρόμοιων έργων.

     Ιδιαίτερα απασχόλησε τη συνάντηση το ζήτημα των σχεδιαζόμενων στο χωριό της Οξυάς μικρών υδροηλεκτρικών, που βρίσκονται σε προχωρημένο αδειοδοτικό στάδιο, παρά την έλλειψη ενημέρωσης των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι σήμερα αντιδρούν στην προώθηση των συγκεκριμένων έργων στο χωριό τους, με τους παριστάμενους φορείς του συγκεκριμένου χωριού να παρουσιάζουν στοιχεία που αποδείκνυαν σοβαρές παρατυπίες και προχειρότητα στη σύνταξη των αντίστοιχων περιβαλλοντικών μελετών αλλά και πολλές παραβάσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

      Τέλος, όλοι οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων κατέθεσαν στους συνομιλητές τους σχετικό υπόμνημα, ζητώντας από κοινού από τους βουλευτές την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αποκατάσταση της νομιμότητας και την τήρηση όλων όσων από την ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζονται για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ αλλά και για τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, κάτι με το οποίο  και οι βουλευτές συμφώνησαν και υποσχέθηκαν να διεκδικήσουν.

  • ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
  • ΚΙΝΗΣΗ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ της ΟΞΥΑΣ»

– ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΞΥΑΣ «ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»
Total
0
Shares