Συνάντηση Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα με στελέχη του Κέντρου Υγείας Μουζακίου

 

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και η βελτίωση των υποδομών στα Περιφερειακά Ιατρεία της λίμνης Πλαστήρα, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στελεχών του Κέντρου Υγείας Μουζακίου με το δήμαρχο κ. Παναγιώτη Νάνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο και παραβρέθηκαν στελέχη του Κ.Υ. Μουζακίου στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει υγειονομικά η λίμνη Πλαστήρα.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν η διευθύντρια κ. Βασιλική Τζούνα, ενώ συμμετείχαν ο κ. Βασίλης Γκιζλής, Γενικός Ιατρός και Συντονιστής Πρωτοβάθμιας Υγείας για το Νομό Καρδίτσας, η κ. Ρίνη Ρούλα, υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, και ο κ. Κ.Σκρέτας, της διοικητικής υπηρεσίας. Στη συνάντηση εκτός του δημάρχου συμμετείχαν στη συνάντηση και στελέχη από το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του δήμου.

Η διευθύντρια του ΚΥ Μουζακίου ζήτησε τη συνδρομή του Δήμου στη συντήρηση και λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων, με πρώτο μέλημα την καθαριότητα και τη θέρμανση.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η Υγεία είναι βασική προτεραιότητα για τη νέα δημοτική αρχή της λίμνης Πλαστήρα, πόσο δε μάλλον όταν ο ίδιος υπηρετεί την Υγεία 35 χρόνια. Ανέπτυξε το σχέδιο για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στη λίμνη Πλαστήρα, εισήγηση η οποία πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης ο κ. Νάνος ανέφερε ότι ο Δήμος έχει ήδη δεσμεύσει χρήματα στον προϋπολογισμό για τη θέρμανση, συντήρηση και βαφή όλων των Περιφερειακών Ιατρείων, καθώς και εξεταστηρίων στις κοινότητες, σε συνεργασία με τους προέδρους. Στο πλαίσιο αυτό ο ίδιος επισκέφθηκε όλες τις δομές υγείας του Δήμου, ενώ ήδη ανακαινίστηκε το Περιφερειακό Ιατρείο Καρίτσας και έπεται η συνέχεια.



Total
0
Shares