Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER «Καρδίτσα - Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

Με αφορμή την έγκριση του προγράμματος και εν όψη της υλοποίησής του ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΚΑ. και Δήμαρχος Καρδίτσας  κ. Β. Τσιάκος μαζί με τον Δ/ντη της ΑΝ.ΚΑ. κ. Ευαγ. Σακελλαρίου και τον Συντονιστή του Τοπικού προγράμματος Leader κ. Παν. Ντανοβασίλη παραχώρησαν συνέντευξη τύπου όπου αναφέρθηκαν στους στόχους του προγράμματος.

Από τις αρχές του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει η δημοσιοποίηση των πρώτων προσκλήσεων υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων και επενδυτικών προτάσεων ιδιωτών αλλά και δημόσιων φορέων στο πλαίσιο του Τοπικού προγράμματος LEADER που θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) Α.Ε., το οποίο αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία και  εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να χρηματοδοτηθεί με δημόσια δαπάνη συνολικού ύψους 5.540.000€.

Όσον αφορά πάντως το ύψος της δημόσιας δαπάνης η ΑΝ.ΚΑ έχει υποβάλει αίτημα για αύξηση κατά 50% λόγω των ειδικών αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής μας καθώς και για πρόσθετους πόρους και νέες προσκλήσεις άμεσης εφαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος που ολοκληρώνεται για να στηριχθούν επιχειρήσεις που επλήγησαν από το καταστροφικό πέρασμα του Daniel.

Στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και Δήμαρχος Δήμου Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος αναφέρει:

Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και ως Δήμαρχος έχω την τιμή να ανακοινώσω, ότι μετά την επιτυχή υλοποίηση 4 προγραμμάτων LEADER από το 1996 έως και σήμερα, η εταιρία έλαβε την έγκριση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER για την περίοδο 2023-2027 και υπό τον τίτλο:

«Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

 • Για τον σχεδιασμό του προγράμματος, από την πρόσκληση τον Οκτώβριο του 2022 έως και την υποβολή τον Ιούλιο του 2023, οργανώθηκαν από την ΑΝ.ΚΑ 59 ενέργειες διαβούλευσης – ενημέρωσης, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 1.000 άτομα, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και ενεργοί πολίτες, οι οποίοι κατέθεσαν τις προτάσεις και ιδέες τους και στο τέλος ιεράρχησαν τις ανάγκες της περιοχής.

Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πολύτιμη συμβολή τους

 • Η πρόταση υποβλήθηκε στο ΥΠΑΑΤ τον Ιούλιο του 2023 με συνολική προτεινόμενη Δημόσια Δαπάνη 5.664.000 €.
 • Αξιολογήθηκε θετικά με συνολική βαθμολογία 86,30 βαθμούς πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη επίδοση (43,90 βαθμούς με μέγιστο τους 45), μεταξύ των 50 προτάσεων που υποβλήθηκαν απ’ όλες τις περιοχές της Χώρας, στην κατηγορία κριτηρίων που αφορούσε την Αξιολόγηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης.
 • Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2097/16-11-2023 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αυγενάκη, βάσει της οποίας κατανεμήθηκε συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 5.540.000 € (5η μεγαλύτερη πανελλαδικά) και εκτιμώμενο Συνολικό Προϋπολογισμό περίπου 7.000.000 €.

Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος αποτελείται από 144 Δημοτικές Κοινότητες που ανήκουν στους 6 Δήμους της Π.Ε. Καρδίτσας, με εξαίρεση το σχέδιο πόλεως Καρδίτσας, και 8 Δημ. Κοινότητες στη Δημ. Ενότητα Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού της Π.Ε. Φθιώτιδος, με συνολικό πληθυσμό 79.801 κατοίκους και έκτασης 2.786,25 km2

Το νέο πρόγραμμα θα διαχειριστεί 7μελής Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER στην οποία συμμετέχουν, έχοντας από έναν εκπρόσωπο, οι φορείς:

 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Επιμελητήριο Καρδίτσας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 • Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας
 • Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας
 • Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από έξι (6) Στρατηγικούς Στόχους (ΣΣ) με χρηματοδοτική βαρύτητα:

ΣΣ1)  Δημιουργία προϊόντων αξίας και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (25%)

ΣΣ2)  Τόπος βιωματικών εμπειριών (11%)

ΣΣ3)  Οικοσύστημα καινοτομίας (12%)

ΣΣ4)  Τόπος αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής (17%)

ΣΣ5)  Προτεραιότητα στους νέους – ανάπτυξη δεξιοτήτων (19%)

ΣΣ6)  Διατήρηση φυσικής ποικιλομορφίας – περιβαλλοντική βιωσιμότητα (16%)

Το τοπικό πρόγραμμα χρηματοδοτεί ιδιωτικά έργα, παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα και συνεργασίες μεταξύ φορέων μέσω των παρακάτω υπο-παρεμβάσεων και ποσοστών χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Το Περιεχόμενο του Τοπικού Προγράμματος LEADER

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ποσό % Ποσό %
Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας ·   Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και μη γεωργικών προϊόντων

·   Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα

·   Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

·   Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου

·   Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

2.441.000 65% 1.314.385 35% 3.755.385
·   Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας 205.000 80% 51.250 20% 256.250
Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού ·   Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον 1-γενή, 2-γενή και 3-γενή τομέα 132.000 100% 0 0% 132.000
Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού ·   Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)

·   Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών

430.000 100% 0 0% 430.000
Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού ·   Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας 132.000 100% 0 0% 132.000
Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων  ·   Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων 60.000 75% 20.000 25% 80.000
·   Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 117.000 100% 0 0% 117.000
Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος  ·   Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλ-λοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών 352.000 100% 0 0% 352.000
·   Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές
Δικτύωση και συνεργασία ·   Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων 68.000 90% 7.556 10% 75.556
·   Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων.

·   Έξυπνα Χωριά (Smart Villages): συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών

·   Σχέδια Διατοπικής & Διακρατικής συνεργασίας

218.000 100% 0 0% 218.000
Λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση ·   Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού 1.385.000 100% 0 0% 1.385.000
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.540.000 79,9% 1.393.190 20,1% 6.933.190Total
0
Shares
Previous Article
Δράση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου με τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου

Δράση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Βόλου με τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου

Next Article
Ψήφισμα της συνεδρίασης της ΔΕ του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ κατά του νέου φορολογικού

Ψήφισμα της συνεδρίασης της ΔΕ του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ κατά του νέου φορολογικού

Related Posts

Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: Στο χάρτη της κακοκαιρίας και η Θεσσαλία
Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λαρισαίων: Επιδείνωση καιρικών φαινομένων αναμένεται από σήμερα Παρασκευή – Οδηγίες προστασίας

ο Δήμος Λαρισαίων εφιστά την προσοχή των συμπολιτών μας και τους καλεί να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας