Στις 10:00 π.μ η έναρξη των σχολείων στο Δήμο Παλαμά την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28/01

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Στις 10:00 π.μ η έναρξη των σχολείων στο Δήμο Παλαμά την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28/01

Με απόφαση του Δημάρχου Παλαμά κ. Σακελλαρίου, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα ανοίξουν στις 10:00 το πρωί. Οι Παιδικοί Σταθμοί (Παλαμά & Προαστίου) θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αναλυτικά η απόφαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έχοντας υπόψη:

Ι.Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ του Ν. 3463/2006 , όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/20102.

  1. Την παρ. 1. του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ.201/1998
  3. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α701.08.2017)
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Ά/07-06-2010), που αφορά τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

  1. Τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες

συνθήκες λειτουργίας που επιβάλουν τα μέτρα προστασίας από τον COVID 19 (λειτουργία με ανοικτά παράθυρα, αποφυγή συνωστισμού στα διαλλείματα κ.λ.π)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έναρξη της λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις 10:00 π.μ για την Πέμπτη και Παρασκευή (27 και 28) Ιανουάριου 2022, της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή μας. Οι Παιδικοί Σταθμοί (Παλαμά & Προαστίου) θα λειτουργήσουν κανονικά.Total
0
Shares
Previous Article
Πιστοποιητικό Αριστείας στη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου Αγναντερού στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα Κωδικοποίησης

Πιστοποιητικό Αριστείας στη συμμετοχή του Νηπιαγωγείου Αγναντερού στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα Κωδικοποίησης

Next Article
Επίδομα Θέρμανσης 2021

Επίδομα θέρμανσης 2021-2022. Παράταση υποβολής αιτήσεωνTotal
0
Share