Στην κυκλοφορία η παράκαμψη Αρτεσιανού

Σε κυκλοφορία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η παράκαμψη Αρτεσιανού

Από τις 14/06/2016 δόθηκε σε κυκλοφορία η παράκαμψη Ριζοβουνίου και πλέον έχει αποδοθεί με την μόνιμη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.

Ενημερώνουμε τους χρήστες της οδού (Καρδίτσα –Τρίκαλα) ότι από τις 7/7/2016 δίνεται σε κυκλοφορία και η παράκαμψη του Αρτεσιανού. Παρακαλούνται οι χρήστες της οδού να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθετημένη εργοταξιακή σήμανση στην έξοδο της παράκαμψης προς Τρίκαλα όπου θα γίνονται ασφαλτικές εργασίες για την προσαρμογή  της παράκαμψης με το υφιστάμενο δίκτυο οι οποίες θα διαρκέσουν 4-5 ημέρες. Με την παράδοση σε χρήση και της παράκαμψης Αρτεσιανού ολοκληρώνεται η εργολαβία με τίτλο «Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα – Τρίκαλα».

Με την παραπάνω εργολαβία έγινε η ολοκλήρωση της αρτηρίας της παράκαμψης Ριζοβουνίου 2.800μ περίπου κεντρικής αρτηρίας και της παράκαμψης του Αρτεσιανού 2.500μ περίπου κεντρικής αρτηρίας με το παράπλευρο δίκτυο και τις απαιτούμενες οδικές συνδέσεις με το υφιστάμενο δίκτυο. Η αρτηρία έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας, ενώ σε όλο το μήκος της αρτηρίας τοποθετήθηκαν μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας, στα ερείσματα καθώς και στις παράπλευρες οδούς σε διακεκριμένα σημεία για την ασφάλεια των χρηστών της.

Επίσης στην παράκαμψη Ριζοβουνίου έχουν κατασκευαστεί  τρεις ισόπεδοι κόμβοι: ένας σηματοδοτούμενος και ηλεκτροφωτισμένος  Ι /Κ  (μορφής σταυρού- κόμβος Κρανιάς) και δύο ηλεκτροφωτισμένοι κόμβοι (μορφής ταυ) 300μ περίπου σε απόσταση από την είσοδο και έξοδο του οικισμού.

Στην παράκαμψη Αρτεσιανού έχουν κατασκευαστεί δύο σηματοδοτούμενοι και ηλεκτροφωτισμένοι  Ι /Κ (μορφής σταυρού) 300μ σε απόσταση περίπου από την είσοδο και έξοδο της παράκαμψης. Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται:

α) Παράκαμψη των οικισμών Αρτεσιανού και Ριζοβούνι, με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση τους και ταυτόχρονα τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων, σε περιοχές κατοικίας. Με τη διέλευση της οδού εκτός περιοχών κατοικίας, αναβαθμίζεται η ζωή των κατοίκων με τον περιορισμό του θορύβου, της όχλησης και της ρύπανσης, ενώ παράλληλα, μειώνεται και ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων εμπλοκής πεζών και οχημάτων. Η χάραξη της οδού, επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων οδήγησης, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, και τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων.

β) Ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο άνετη σύνδεση των πόλεων Καρδίτσας και Τρικάλων με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφαλούς και ταχείας μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων.

γ) Μείωση της χρονοαπόστασης, που συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.
Total
0
Shares