Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Στη φάση της υλοποίησης ο αξονικός τομογράφος για το Γ.Ν. Καρδίτσας

Στη φάση της υλοποίησης ο αξονικός τομογράφος για το Γ.Ν. Καρδίτσας με την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κ. Αγοραστός: «Έργο στο οποίο διεισδύουν οι ανθρώπινες ανάγκες»

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο που αφορά στην προμήθεια του αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού. Συγκεκριμένα πρόκειται για το ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 έργο με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου στο ΓΝ Καρδίτσας», προϋπολογισμού 446.400 ευρώ. Μετά τον έλεγχο της διαδικασίας συμβασιοποίησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, χορηγήθηκε η έγκριση σύναψης της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και αναδειχθέντος αναδόχου στο διενεργηθέντα διαγωνισμό.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε τη δημόσια υγεία, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας προς το κοινωνικό σύνολο. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις υποδομές των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, να τα καταστήσουμε λειτουργικότερα και αποδοτικότερα ώστε να συνεχίσουν το σημαντικό έργο που επιτελούν. Παρόλο που στο ΕΣΠΑ 2014-2020 οι διαθέσιμοι πόροι στον τομέα της υγείας είναι περιορισμένοι, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε τα έργα που θα υλοποιηθούν, να καλύπτουν ανάγκες πρώτης προτεραιότητας των νοσοκομείων της Θεσσαλίας».

Το έργο αφορά στην προμήθεια αξονικού τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Το νέο συγκρότημα του αξονικού τομογράφου είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας 20 τομών ανά περιστροφή, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση διαγνωστικές εξετάσεις ολόκληρου του σώματος, με δυνατότητα για εξετάσεις, τόσο ρουτίνας απλές όσο και ειδικές. Με τον παραπάνω εξοπλισμό, αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών με συνέπεια την βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του χρήστη (πελάτη – ασθενή).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η αρχική ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2007-2013, είχε ακυρωθεί, λόγω καθυστερήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία και εντέλει στην έγκαιρη παράδοση – παραλαβή του τομογράφου. Μετά την υποβολή στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και ένταξη του έργου σε αυτό, προωθείται πλέον σε σύμβαση το έργο, με χρονοδιάγραμμα παράδοσης και έναρξης λειτουργίας του εντός σύντομου πλέον χρόνου.
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Πύλη-Παλαιομονάστηρο

Επόμενο άρθρο

Καθαρίζονται οι τάφροι τροφοδοσίας στη λίμνη Κάρλα