ΣΟΣ-Μέλισσα: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα το Μορφοβούνι Καρδίτσας

Πρόκειται για μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα το Μορφοβούνι Καρδίτσας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, που ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει στην προβολή του ρόλου της μέλισσας στο οικοσύστημα και να βοηθήσει στην προστασία της, αρχικά σε τοπικό επίπεδο.

Στην ίδρυση της SOS – Bee μας οδήγησε η ανησυχία για τον πληθυσμό της μέλισσας στην περιοχή μας

Είναι επιτακτική η ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, να δρομολογηθούν οι λύσεις για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας με την καθοριστική παρουσία της μέλισσας

Εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της μέλισσας, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα μελισσοκομίας, θα βοηθήσουμε άμεσα στη διασφάλιση του πληθυσμού της.

Με συλλογική και συνεργατική προσπάθεια θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τη μέλισσα ακόμη και στον αστικό ιστό, με ένα σύστημα φιλικό και έτοιμο να την υποδεχθεί έτσι όπως της αρμόζει, σαν βασίλισσα.

Ο σκοπός και το όραμά μας θα πραγματωθούν με:

 • Την προώθηση, ανάδειξη, διάδοση και εφαρμογή των αξιών, αρχών και βέλτιστων πρακτικών επί της παραδοσιακής μελισσοκομίας
 • Τη διάδοση και υποστήριξη του τρόπου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης των μελισσών
 • Την προβολή του ρόλου και της αξίας της μέλισσας στο οικοσύστημα
 • Την προώθηση, ανάδειξη, διάδοση και εφαρμογή του τρόπου προστασίας των μελισσών
 • Την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρχών, των καλλιεργητών, των μελισσοκόμων, καθώς και της ευρύτερης κοινότητας των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία της μέλισσας
 • Την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αγροτικών φορέων, καλλιεργητών και μελισσοκόμων με σκοπό την ανάδειξη των ωφελημάτων που απορρέουν από την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και τη συμβολή τους στην προστασία της μέλισσας και του οικοσυστήματος γενικότερα
 • Την παροχή συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους μελισσοκόμους αλλά και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδηλώνει ενδιαφέρον ενασχόλησης με τη μελισσοκομία και τη γεωργία
 • Τη δικτύωση και συνεργασία με φορείς που ήδη δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος, αρχικά σε τοπικό επίπεδο, μέσα από την οργάνωση και την ανταλλαγή πρακτικών με συντονισμένες δράσεις
 • Την πολύπλευρη ανάπτυξη θεμάτων επιστήμης και πολιτισμού μέσα από την Εκπαίδευση, την Τέχνη, την Ψυχαγωγία κλπ

Η διάχυση της δράσης της SOS – Bee  θα πραγματοποιηθεί  με:

 • Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για το τί σημαίνει η μέλισσα για την ίδια του την ύπαρξη
 • Αναρτήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης
 • Διανομή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Συνεργασία με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλους σχετικούς φορείς
 • Βιωματικές δράσεις στην ύπαιθρο καθώς και παρότρυνση των κατοίκων των πόλεων να φυτεύουν φυτά και λουλούδια κατάλληλα για τη θρέψη της μέλισσας
 • Συνεχή ενημέρωση φορέων και πολιτών
 • Την εμπλοκή πολιτών, εταιρειών, επαγγελματιών αλλά κυρίως των Δήμων που διαθέτουν κήπους με την παρότρυνση αντί για μόνο καλλωπιστικά φυτά, να φυτεύουν και κατάλληλα φυτά για την τροφή της μέλισσας
 • Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και καμπάνιες

Τελικός σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τους τρόπους που μπορεί να βοηθήσουν στη διάσωση των μελισσών.

Αν όλοι μας, απλοί πολίτες – καλλιεργητές -μελισσοκόμοι – βιομηχανία – δήμοι -κυβέρνηση, καταβάλουμε την ανάλογη προσπάθεια, τότε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το μέλλον για τους επικονιαστές, να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της μέλισσας, καθώς επίσης και την επιβίωση του οικοσυστήματος και του πλανήτη εν γένει.Total
0
Shares