Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (7ο ΠΤ ΟΕΕ)

busines

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (7ο ΠΤ ΟΕΕ)

Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (7ο ΠΤ ΟΕΕ), σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώνει τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 5ωρο διαδικτυακό σεμινάριο, από ώρα 17:00 έως 22:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:Presence.gov.gr, με θέμα:

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων για Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Επιχειρηματικός Προγραμματισμός)»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, για Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και η χρησιμότητά τους, κατά την εφαρμογή και παρακολούθηση των επενδυτικών προγραμμάτων.

Συνοπτικό διάγραμμα σεμιναρίου:

  • Επιχειρηματικός Καμβάς (Ρόλος και αξία)
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο (Μελέτη, σχεδιασμός και σύνταξη)
  • Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Στοιχεία μέτρησης και απόδοσης επιχείρησης)
  • Υποβολή πρότασης επενδυτικού σχεδίου και μέσα εποπτείας και παρακολούθησης.

Εισηγητής: Τέσσας  Αχ. Χαράλαμπος, Οικονομολόγος – Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ τάξης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους   υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2020 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e:Presence.gov.gr.

Αίτηση συμμετοχής/εκδήλωση ενδιαφέροντος, με το ονοματεπώνυμό σας, ηλεκτρονικά στο oee7pt@oe-e.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2410 531422.
Total
6
Shares