Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου λόγω εκτέλεσης εργασιών φυσικού αερίου

fysiko aerio m

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

Για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου από 10.10.2022 έως και 14.10.2022 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  7  του  Ν.  3542/2007  και  το άρθρο 48 του Ν.4313/2014.
 2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
 3. Την από 07/10/2022 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου,  νόμιμης εκπρόσωπου της   εταιρείας   «EDIL   HELLAS   ΑΤΕΒΕ»,   με   την   οποία   αιτείται   την   προσωρινή   διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου.
 4. Την υπ’ αριθμ. 5424/22/2086897 από 07/10/2022 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης.
 5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των  οχημάτων  και  στην  πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των  οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 10.10 έως και 14.10.2022 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 15:00΄ και συγκεκριμένα επί των οδών:

 1. ΑΝΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ
 2. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 3. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ    ΤΩΝ    ΟΔΩΝ    ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ    ΚΑΙ    Ε.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
 4. ΑΡΙΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑ ΑΡΙΩΝΟΣ
 5. ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
 6. ΦΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ
 7. ΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου  “Επέκτασης  δικτύου  Φυσικού  Αερίου  στην πόλη του Μουζακίου.

 • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
 • Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των  εργασιών  να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
 • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει  μόνο  για  το  ως  άνω  αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
 • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
 • Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και  για  τις  λοιπές  κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Καρδίτσα, 09-10-2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ


Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
Ελεγκτικό Συνέδριο: Τελικά υπάρχουν σοβαρά θεσμικά αντίβαρα!!! - Όταν η ΤΑ μεταλλάσσεται σε ...κομματικό βραχίονα και σε διοίκηση εκ των άνω: η Αποκέντρωση τετέλεσται! - Δημήτρης Παπακώστας

Δημήτρης Παπακώστας: Καλές οι συγκλίσεις και ανεξαρτητοποιήσεις Αιρετών αλλά με αρχές δημοσιότητα και ηθικοπολιτικά όρια!

Επόμενο άρθρο
mnimeio Fanari Kompelo

Πλήθος κόσμου στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για την απελευθέρωση του Φαναρίου από τους Τούρκους την 18η Αυγούστου 1881