Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από αύριο Πέμπτη 30/3 έως και την Παρασκευή 31/3

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από αύριο Πέμπτη 30/3 έως και την Παρασκευή 31/3 - Παράταση της προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Μουζακίου – Ανθοχώριου – Κερασιάς – Λίμνης Ν. Πλαστήρα - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την 18-19 και 20 Ιανουαρίου 2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Μουζακίου – Ανθοχώριου – Κερασιάς – Λίμνης Ν. Πλαστήρα - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από αύριο Πέμπτη 30/3 έως και την Παρασκευή 31/3

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου και συγκεκριμένα σε τμήμα της οδού Αντ. Βασιλείου, μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου, για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη (30-03-2023) και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή (31-03-2023) ώρα 17:00, για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης – συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
Total
0
Shares