Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 30.01 έως και 03.02

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 16 έως και 20 Ιανουαρίου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 09.01 έως 13.01.2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 22.08 έως και 26.08.2022 - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 18.07 έως και 22.07.2022

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 30.01 έως και 03.02

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 30.01 έως και 03.02.2023 κατά τις ώρες 07:30 έως 15:30 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

2. ΓΟΜΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠ.ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΡΓΙΘΕΑΣ,

3. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠ.ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ,

4. ΕΠ.ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΑΡΓΙΘΕΑΣ-ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΜΦΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,

5. ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΟΥ,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
Total
6
Shares