Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 12 έως και 16 Δεκεμβρίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 31.07 έως και 04.08 Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 10.07 έως και 14.07.202 Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 09.01 έως και 13.01.2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 19 έως και 23 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 12 έως και 16 Δεκεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 21 έως και 25 Νοεμβρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 14 έως και 18 Νοεμβρίου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 12 έως και 16 Δεκεμβρίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 12.12.2022 έως και 16.12.2022 κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1) ΜΑΓΕΙΡΑ, μεταξύ των οδών Παπάγου και Φιλίας

2) ΦΙΛΙΑΣ, μεταξύ των οδών Μάγειρα και Ερμού

3) ΕΡΜΟΥ, μεταξύ των οδών Παπάγου και Φιλίας

4) ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, μεταξύ των οδών Αρίωνος και Θεσσαλίας

5) ΚΥΠΡΟΥ, μεταξύ των οδών Αχιλλέως και Παρθενώνος

6) ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ , μεταξύ των οδών Πλαστήρα και Μικράς Ασίας

7) Λ.ΚΥΠΡΟΥ ,μεταξύ των οδών Αγ. Γεωργίου και Ανώνυμος

8) ΓΟΜΦΩΝ, μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Περιφ. Οδού

9) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, μεταξύ των οδών Περιφ. Οδού και Καραϊσκάκη

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Total
0
Shares