Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 03.07 έως και 07.07.2023

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 03.07 έως και 07.07.2023 Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 23 έως και 27 Ιανουαρίου 2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 5 έως και 9 Δεκεμβρίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 03.07 έως και 07.07.2023

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 03.07 έως και 07.07.2023 κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.

2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΜΑΧΩΝ.

3. ΑΛΒΑΝΟΜΑΧΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑ.

4. ΕΡΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.

5. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ.

6. ΚΑΒΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.

7. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.

8. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΛΕΤΤΗ ΚΑΙ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.

9. ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

10. ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.

11. ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ.

12.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΟΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛ.) ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.

13.ΚΟΝΔΥΛΗ (ΠΟΝΤΟΥ) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.

14.ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΝΔΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ.

15.ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.

16.ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Total
0
Shares