Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην πόλη των Σοφάδων για το χρονικό διάστημα από 21.03 έως και 24.03.2022 και κατά τις ώρες 07:00′- 15:00′ και συγκεκριμένα επί των οδών :

  • Γκούμα μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντή και Δημ. Πώποτα,
  • Μπαζιάνα μεταξύ των οδών Γκούμα και Τσίρκα,
  • Δημ. Πώποτα μεταξύ των οδών Γκούμα και Τσίρκα,
  • Πλαστήρα μεταξύ των οδών Αθανασοπούλου και Περικλέους,
  • Περικλέους μεταξύ των οδών Πλαστήρα και Πίνδου,
  • Παλαμά μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Πίνδου,
  • Καρδίτσας μεταξύ των οδών Ταξιαρχών και Κανάρη,
  • Κανάρη μεταξύ των οδών Καρδίτσας και Ρ.Φεραίου και
  • Λαιου μεταξύ των οδών Παπάγου και Αναγνωστοπούλου,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη των Σοφάδων”.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Σοφάδων.
Total
0
Shares