Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων από 23 έως και 27 Ιανουαρίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων από 23 έως και 27 Ιανουαρίου - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου λόγω εργασιών φυσικού αερίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων από 23 έως και 27 Ιανουαρίου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη των Σοφάδων για το χρονικό διάστημα από 23.01 έως και 27.01.2023, κατά τις ώρες 07:30- 15:30 και
συγκεκριμένα επί των οδών

1) Παπάγου μεταξύ των οδών Κιερίου και Παπαδιαμάντη και

2) Αναγνωστόπουλου μεταξύ των οδών Παπαδιαμάντη και Δημ.Πώποτα,

λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη των Σοφάδων”.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Σοφάδων.
Total
29
Shares