Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων από 08.08 έως και 12.08

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 22.08 έως και 26.08.2022 - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 18.07 έως και 22.07.2022

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων από 08.08 έως και 12.08

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη των Σοφάδων για το χρονικό διάστημα από 08.08 έως και 12.08.2022 και κατά τις ώρες 07:00΄- 15:00΄ και συγκεκριμένα επί των οδών :
– Ανώνυμος μεταξύ των οδών Παπαδιαμάντη και 25ης Μαρτίου, λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη των Σοφάδων”.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Σοφάδων.Total
0
Shares
Previous Article
Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Γόμφων: Προκήρυξη αγώνα Γόμφοι Trail - Στα Μονοπάτια των Προγόνων Μας

Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Γόμφων: Προκήρυξη αγώνα Γόμφοι Trail - Στα Μονοπάτια των Προγόνων Μας

Next Article
Φιλοσοφική βραδιά στο Φανάρι Καρδίτσας την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022 - Φιλοσοφική βραδιά στο Φανάρι Καρδίτσας την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Φιλοσοφική βραδιά στο Φανάρι Καρδίτσας τη Δευτέρα 8 ΑυγούστουTotal
0
Share