ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: Σύνταξη πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων

 

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας για τον υπολογισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων ύστερα από τις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το ΥΠΠΕΘ και επειδή δεχόμαστε πολλά ερωτήματα σχετικά με τις οργανικές υπεραριθμίες, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 • Οι πίνακες κενών-πλεονασμάτων Α’ ομάδας, Β’ ομάδας και ΣΜΕΑΕ είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας (http://dide.kar.sch.gr/site/). Τα οργανικά κενά αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα, ενώ τα πλεονάσματα με μαύρο. Δίπλα στα κενά σημειώνονται οι ώρες, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτουν νέες οργανικές θέσεις. Στους πίνακες καταγράφονται οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες, βάσει του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/2-3-2018)
 • Για να προκύψει οργανική θέση απαιτούνται 12 τουλάχιστον ώρες α’ ανάθεσης. Οι ώρες μείωσης διευθυντών/-τριών, υποδ.ντών/-τριών, τομεαρχών και λοιπών θέσεων ευθύνης δεν υπολογίζονται. Ο/η κάθε εκπαιδευτικός αποτυπώνεται στην οργανική του/της με πλήρες ωράριο και με ώρες αποκλειστικά α’ ανάθεσης.
 • Η σύνταξη των πινάκων οργανικών κενών-πλεονασμάτων έγινε σύμφωνα με τους πίνακες Α’ που είχαν αποστείλει οι διευθυντές/-τριες τον Φλεβάρη για τη διαδικασία των μεταθέσεων.
 • Στον υπολογισμό οργανικών κενών δεν λήφθηκαν υπόψη αυτά που προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων. Η προθεσμία απόσυρσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης λήγει στις 9/5 και οι τυχόν οργανικές που θα προκύψουν θα υπολογιστούν την επόμενη χρονιά.
 • Οργανικά υπεράριθμος/η θα χαρακτηριστεί ο/η εκπαιδευτικός που δεν συμπληρώνει 12 ώρες α’ ανάθεσης στη σχολική μονάδα που ανήκει οργανικά.
 • Σύμφωνα με το ΠΔ50/96, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ100/97, ο/η εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος/η, προηγείται έναντι όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών στην κάλυψη των οργανικών κενών. Ο χαρακτηρισμός ως υπεράριθμου/ης σε αυτή τη φάση, συνεπάγεται την προτεραιότητά του/της στην κάλυψη οργανικών θέσεων για το τρέχον διδακτικό έτος και στην ίδια ομάδα σχολείων με αυτή της οργανικής του θέσης και δεν ακολουθεί τον/την εκπαιδευτικό στα λειτουργικά κενά-πλεονάσματα και στον τρόπο με τον οποίο θα καλύψει το ωράριό του τον Σεπτέμβρη.
 • Για να «μεταπηδήσει» εκπαιδευτικός, κάνοντας χρήση της υπεραριθμίας, σε σχολική μονάδα άλλης ομάδας σχολείων από αυτή που ανήκει οργανικά, θα πρέπει:

α) να μην υπάρχει οργανικό κενό στην «δική του» ομάδα σχολείων.

β) αν υπάρχει οργανικό κενό στην ομάδα του, θα πρέπει να καλυφθεί από άλλον υπεράριθμο εκπαιδευτικό της ίδιας ομάδας.

γ) να μην καλυφθεί το οργανικό κενό από υπεράριθμο/η της οικείας ομάδας σχολείων. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται οι υπεράριθμοι της οικείας ομάδας σχολείων.

 • Είναι προφανές πως όποιος/α χαρακτηριστεί ως υπεράριθμος/η (με ή χωρίς αίτησή του/της) και δεν καλύψει νέα οργανική θέση, παραμένει στη σχολική μονάδα της οργανικής του με την ίδια υπηρεσιακή κατάσταση που είχε πριν τον χαρακτηρισμό του ως υπεράριθμου/ης.
 • Οι οργανικές θέσεις δίνονται με την εξής προτεραιότητα:
 1. οργανικά υπεράριθμοι/ες,
 2. ειδικές κατηγορίες,
 3. Αιτούντες/ούσες βελτίωσης – μετατιθέμενοι/ες – διάθεση ΠΥΣΔΕ.

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και συνεδριάσεων, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας (http://dide.kar.sch.gr/site/). Σας καλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα, για να κάνετε εμπρόθεσμα τις αιτήσεις σας

Καταψηφίσαμε συνολικά τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων με βάση και τις θέσεις της ομοσπονδίας. Στη συμπλήρωση των πινάκων οργανικών κενών για τις μεταθέσεις δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα!

Με την ανακοίνωση των μεταθέσεων που ολοκληρώθηκαν εντός του Μαρτίου – γεγονός που κρίνεται θετικό και συμπαρασύρει τις υπόλοιπες υπηρεσιακές μεταβολές –  ακολουθείται χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ:

 • Αμοιβαίες μεταθέσεις.
 • Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.
 • Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ και φορείς.
 • Οι εγκύκλιοι πρόσληψης των αναπληρωτών/-τριών εκπαιδευτικών,  για το 2018-19, εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στα τέλη Μαρτίου και οι αιτήσεις, που άρχισαν να κατατίθενται μετά τις εορτές του Πάσχα, ολοκληρώνονται στις 30/4.

Πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος είναι οι υπηρεσιακές μεταβολές να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα έως τις  30 Ιουνίου. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε υπηρεσιακό ή/και συνδικαλιστικό ζήτημα.

Καλή δύναμη σε όλες και όλους.

Γεωργία Αμπατζή
Αιρετό τακτικό μέλος ΠΥΣΔΕ
Τηλ: 6945997748
ηλ.δ/νση: (geoampatzi@sch.gr)
Χρήστος Παπαστάθης
Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΔΕ
Τηλ: 6936745107
ηλ.δ/νση: (chrisnpapas@gmail.com)

Εκπρόσωποι της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών
Total
0
Shares