Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης στις αγροτικές επιχειρήσεις από τον «ΙΑΝΟ»

plimmires ianos

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για καταβολή αποζημίωσης στις αγροτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από την πλημμύρα της 18ης – 19ης Σεπτεμβρίου 2020, στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Από την Ομάδα Εργασίας της Π.Ε. Καρδίτσας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων αγροτικών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες, γίνονται γνωστά τα εξής:

Όσοι από τους κατόχους  γεωργικών επιχειρήσεων και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, των οποίων γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα επλήγησαν  από τη θεομηνία-πλημμύρα της 18ης -19ης Σεπτεμβρίου 2020 δεν έχουν υποβάλλει φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για καταβολή αποζημίωσης, να το πράξουν το δυνατόν συντομότερα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η 31η Μαΐου 2021.

Οι φάκελοι κατατίθενται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, επί της Λ. Δημοκρατίας 46, στην Καρδίτσα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:                                                                            

  1. Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης
  2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2020
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης
  4. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης

 – Για τις γεωργικές γαίες που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά:

Α. τίτλοι κυριότητας

Β. δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον κάτοχο του μηχανήματος καθαρισμού και τους κατόχους φορτηγών  αυτοκινήτων απομάκρυνσης των φερτών υλικών

Για τις γεωργικές αποθήκες που υπέστησαν ζημιές:

Να είναι νομίμως υφιστάμενες (οικοδομική άδεια και Ε9)

Τιμολόγια αγοράς υλικών, εργατικά

για αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και λοιπό πάγιο εξοπλισμό:

Τιμολόγιο αγοράς ή πρόσφατο προτιμολόγιο ή τιμολόγιο επισκευής

– για πρώτες ύλες που καταστράφηκαν (λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ):

Τιμολόγιο αγοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αγρότες, των οποίων οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις επλήγησαν από την πλημμύρα της 18ης-19ης Σεπτεμβρίου 2020 και οι ζημιές τους δηλώθηκαν μόνον μέσω του ΕΛΓΑ στην κατηγορία Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ),υποχρεούνται και αυτοί να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, μέχρι 31 Μαΐου 2021.

H καταληκτική ημερομηνία θα τηρηθεί αυστηρά.

Καρδίτσα, 06 Μαΐου 2021Total
18
Shares