Πρόστιμα «φωτιά» έως 5.000 ευρώ αντί λουκέτου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Πρόστιμα «φωτιά» έως 5.000 ευρώ αντί λουκέτου - Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Πρόστιμα «φωτιά» έως 5.000 ευρώ αντί λουκέτου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Αντιμέτωπες με τσουχτερό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τα 5.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, αντί λουκέτων, είναι μια σειρά από επιχειρήσεις 15 κλάδων που δεν εκδίδουν αποδείξεις. Με απόφαση που υπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, δίνονται οδηγίες για την επιβολή ειδικών χρηματικών προστίμων σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Και μπορεί οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να αποφεύγουν την αναστολή λειτουργία τους, αλλά δεν μπορούν να αποφύγουν το υψηλό πρόστιμο, το οποίο ξεκινάει από 1.000 έως 2.500 ευρώ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται  ότι δεν έχουν εκδοθεί ή έχουν εκδοθεί ανακριβώς πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή άλλα παραστατικά πώλησης, ή εφόσον η συνολική αξία συναλλαγών που αποκρύπτεται υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Στην περίπτωση, όμως, που πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος στις ίδιες επιχειρήσεις και διαπιστωθεί υποτροπή, τα πρόστιμα θα φτάνουν στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ.

Οι 15 επαγγελματικοί κλάδοι

Πρόστιμα αντί για αναστολή λειτουργίας σε περίπτωση μη έκδοσης  ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με την απόφαση, οι ακόλουθοι επαγγελματικοί κλάδοι:

Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Κλινικές ή θεραπευτήρια.

Οίκοι ευγηρίας.

Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.

Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα κατοικίες.

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).

Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.

Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.

Γραφεία τελετών.

Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.

Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε δήμους ή σε κοινότητες δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις περί ορισμού Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων ΟΤΑ της χώρας.

Χρηματική κύρωση και σε άλλες περιπτώσεις

Αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, επιβάλλεται η ειδική χρηματική κύρωση και σε περιπτώσεις που αφορούν σε:

οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε χώρο διάφορο της σταθερής ή μόνιμης εγκατάστασης του υπόχρεου ή ασκούνται με κάθε είδους τροχοφόρα, πλωτά ή λοιπά μέσα, μεταφορικά ή μη, ή άλλα εν γένει μέσα άσκησης δραστηριότητας, καθώς και οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται σε κατοικία,

οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε υπαίθριες ή μη εκθέσεις, αγορές, εμποροπανηγύρεις και λαϊκές αγορές,

περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργείται ο έλεγχος ασκούνται κατά την ημερομηνία της διαπίστωσης παράλληλα δραστηριότητες τρίτων, με εξαίρεση περιπτώσεις για τις οποίες η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του ελεγχόμενου μπορεί να λάβει χώρα κατά τρόπο που να μην παρακωλύεται η άσκηση της δραστηριότητας των τρίτων.

Πότε επιβάλλεται αναστολή

Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης ισχύουν τα εξής:

Η Betsson ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της στην Ελλάδα και προσφέρει στοίχημα με Σουηδική εγγύηση.

Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση παραστατικών πώλησης, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά,

Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης  επιβάλλεται και στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε.,

Ακόμα, στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της.

Επίσης επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών   ανεξαρτήτως του είδους του διενεργούμενου φορολογικού ελέγχου,Total
6
Shares