Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου για εκτέλεση εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου για εκτέλεση εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου για εκτέλεση εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48 του
Ν.4313/2014.

2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.

3. Την από 24/01/2024 αίτηση του κ. ΛΙΝΑΡΔΟΥ Νεκτάριου νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΔΥΚΑΤ Α.Ε.» με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για εκτέλεση εργασιών της ΔΕΔΔΗΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 5424/24/169648 από 26/01/2024 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Απαγορεύουμε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος από τη Δευτέρα (29/01/2024) έως και την Κυριακή (04/02/2024), επί της οδού Θεσσαλίας Δήμου Μουζακίου από τη διασταύρωσή της με την οδό Γ. Καραϊσκάκη έως και την έξοδο για την Περιφερειακή Οδό Μουζακίου για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής φρέατος διέλευσης υπογείου καλωδίου ΧΤ και ΜΤ, υπόγειας διάβασης διέλευσης υπογείου καλωδίου ΜΤ και ΧΤ καθώς και εργασίες αποπεράτωσης οδού και πεζοδρομίων στα πλαίσια έργου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό και συγκεκριμένα από την οδό Γ. Καραϊσκάκη προς Περιφερειακή Οδό Μουζακίου, σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στο σημείο με ευθύνη του αιτούντα, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

  • Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
  • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.

Καρδίτσα, 26- 01- 2024
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Total
0
Shares
Previous Article
Mamakos klimakio TEE Larisa

Από τη Λάρισα ξεκινά η ψηφιοποίηση των Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας

Next Article
Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας: Ο Αγώνας των Αγροτών είναι και δικός μας Αγώνας Ψήφισμα του ΔΣ του Επιμελητήριου Καρδίτσας για συμπαράσταση στους Αγρότες - Τροποποίηση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Αυτοκινητόδρομο Ε65 λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων - Συγκέντρωση με τα τρακτέρ στη Λάρισα την Παρασκευή 9/2

Ψήφισμα του ΔΣ του Επιμελητήριου Καρδίτσας για συμπαράσταση στους Αγρότες