Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 09.01 έως 13.01.2023

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 16 έως και 20 Ιανουαρίου - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 09.01 έως 13.01.2023 - Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου από 22.08 έως και 26.08.2022 - Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 18.07 έως και 22.07.2022

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας από 09.01 έως 13.01.2023

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη της Καρδίτσας, για την εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου, από 09.01 έως 13.01.2023 κατά τις ώρες 07:00 έως
15:00, και συγκεκριμένα επί των οδών :

α) Κίτρους Επισκόπου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αμερικής και Επισκόπου,

β) Αγίου Ραφαήλ, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Νικολάου και Τρικάλων,

γ) Αγίας Σκέπης, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Ραφαήλ και Αγίου Διονυσίου,

δ) Αγίου Διονυσίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίας Σκέπης και Τρικάλων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τις κυριότερες οδούς της πόλης, θα διεξάγεται μέσω των πλησιέστερων κάθετων οδών και από τις διασταυρώσεις από τις οποίες επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας.
Total
1
Shares