Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 σήμερα Παρασκευή 26/01/2024 από ώρα 15:00

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 σήμερα Παρασκευή 26/01/2024 από ώρα 15:00 - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Ε65 λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 σήμερα Παρασκευή 26/01/2024 από ώρα 15:00

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ.208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας»

γ. Την υπ’ αριθμ. 37Ε/2024 από 26-01-2024 Απόφασή μας.

στ. Την υπ’ αριθμ. 5425/24/173164 από 26-01-2024 αναφορά του Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σήμερα, Παρασκευή (26/01/2024), από ώρα 15:00 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, την τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ορίζονται στην (γ) σχετική, ένεκα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως: άρση της εκτροπής στον κόμβο Σοφάδων και στον κόμβο Προαστίου και την συνέχεια του αποκλεισμού εισόδου-εξόδου του Α/Κ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, αμφίπλευρα.

2. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η είσοδος και έξοδος των οχημάτων που προορίζονταν για τον κόμβο Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις επόμενες ή προηγούμενες εισόδους και εξόδους του Αυτοκινητόδρομου Ε65 (ανάλογα με την κατεύθυνση κυκλοφορίας).

3. Οι Δ.Α. Φθιώτιδας και Τρικάλων παρακαλούνται για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων Αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.

4. Το Τ.Τ. Αυτοκινητόδρομων Καρδίτσας παρακαλείται για τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του.

5. Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο μέχρι την έκδοση νεότερης Απόφασής μας, όταν εκλείψουν οι έκτακτοι λόγοι ισχύος της.

6. Οι προϊστάμενές μας Υπηρεσίες, καθώς και οι λοιπές Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

7. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Καρδίτσα, 26 Ιανουαρίου 2024
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Στυλιανός ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ
Ταξίαρχος
Total
0
Shares
Previous Article
Προς συνεργασία Δήμου Τρικκαίων – ΣΕΓΑΣ για αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου - Σοφία Σακοράφα»

Προς συνεργασία Δήμου Τρικκαίων – ΣΕΓΑΣ για αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων «Χρήστος Παπανικολάου - Σοφία Σακοράφα»

Next Article
Γ.Κωτσός : Η κυβέρνησή μας ενισχύει τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία - Να επισκεφθεί η επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής τα έργα του Αχελώου

Γ.Κωτσός : Η κυβέρνησή μας ενισχύει τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Θεσσαλία