Πρόσληψη βοηθού γραμματέα στον Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη βοηθού γραμματέα για την έκδοση αδειών κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου έως τις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα, με πέρας κατάθεσης προσφορών την 20:30 μ.μ..

Θα προτιμηθούν άτομα της κυνηγετικής οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και γνώστες χειρισμού Η/Υ.

Αρχική τιμή του μειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 2000 ευρώ.

Πληροφορίες: Καπούλας Κωνσταντίνος  – Πρόεδρος τηλ: 6983149813
Total
0
Shares