Πρόσληψη βοηθού γραμματέα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου

 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου, προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη βοηθού γραμματέα για την έκδοση αδειών κυνηγετικής περιόδου 2018-2019, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου έως την 25/07/2018, ημέρα Τετάρτη με πέρας κατάθεσης προσφορών την 20:30.

Θα προτιμηθούν άτομα της κυνηγετικής οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου και γνώστες χειρισμού Η/Υ.

Αρχική τιμή του μειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 2000 ευρώ.

Τηλέφωνο Πληροφοριών:
Πρόεδρος, Καπούλας Κωνσταντίνος 6983149813Total
0
Shares