Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για το 2020-2021

Αρχίζει τη Δευτέρα 31/08/2020, ώρα 10:00 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 04/09/2020, ώρα 23:59, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2020 – 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης του TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/aitese-oromisthion-ekpaideutikon-iek-oaed 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο → Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/14-06-2018) Υπουργική Απόφαση και τη σχετική Προκήρυξη, παρέχονται στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr, στην ενότητα «Νέα & Ανακοινώσεις».

Η παρούσα αφορά τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ, και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, για το έτος κατάρτισης 2020-2021, να επιλέξουν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ που επιθυμούν της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 18 «επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του ν. 4186/2013.
  2. Τον Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018) με τον οποίο καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την ενοποίηση της παραγράφου 1.
  3. Την υπ΄ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  4. Τις ανάγκες των ΙΕΚ ΟΑΕΔ σε εκπαιδευτές, σύμφωνα με τις ειδικότητες των καταρτιζόμενων που θα λειτουργήσουν το έτος κατάρτισης 2020-2021 και τα εξειδικευμένα μαθήματα των ειδικοτήτων αυτών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθορίζονται και προκηρύσσονται κλάδοι, ειδικότητες και πτυχία ανά ΙΕΚ ως κάτωθι:

Σημείωση:

  • Όπου “Ενοποιημένος Κλάδος” (ΕΚ) καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που εντάσσονται στον Ενοποιημένο Κλάδο σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018).
  • Όπου “Ενοποιημένη Ειδικότητα”(ΕΕ) καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην Ενοποιημένη Ειδικότητα σύμφωνα με τον ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018).
  • Όπου αναφέρεται η λέξη Πτυχίο, καλούνται οι υποψήφιοι που κατέχουν το συγκεκριμένο πτυχίο.

Για την ανάθεση μαθήματος σε Εκπαιδευτή, λαμβάνεται υπόψη:

1. Η σειρά μορίων όπως αυτά αποτυπώνονται στους Τελικούς Αξιολογικούς Πίνακες.

2 . Ο Οδηγός Σπουδών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς «Προσόντα Εκπαιδευτών».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

  • Ι.Ε.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τρικάλων 226 Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, τηλ. 24410-28900)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ-Διατροφής Διαιτολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ04-Πτυχίο Φυσικού, ΠΕ04-Πτυχίο Χημικού, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΠΕ-Πτυχίο ΦΠΨ με κατεύθυνση Ψυχολογία, ΠΕ60-Νηπιαγωγοί, ΠΕ61-Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών (ΕΚ), ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ80-Εμπορίας Διαφήμισης Marketing, ΠΕ81-Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι (ΕΚ) με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συστήματα επικοινωνίας, ΠΕ84-Ηλεκτρονικοί (ΕΚ) με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συστήματα επικοινωνίας, ΠΕ87.01-Ιατρικής (ΕΕ), ΠΕ87- Νοσηλευτικής (ΕΕ), ΠΕ87-Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87-Πτυχίο Φυσικοθεραπευτή, ΠΕ87-Πτυχίο Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμου, ΠΕ89-Πτυχίο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, ΠΕ89-Πτυχίο Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, ΠΕ89-Φωτογραφίας, ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής (ΕΚ), ΠΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ-Πτυχίο Βοηθού Παιδοκόμου Βρεφονηπιοκόμου, ΤΕ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), ΤΕ-Πτυχίο Συντηρητών Εργων Τέχνης, ΤΕ-Πτυχίο Φωτογραφίας, ΤΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος, ΤΕ-Οδηγοί Ασθενοφόρου, ΤΕ-Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΔΕ-Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση , Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Σχολής Μαθητείας του Ν. 1566/1985

ΔΕ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ-Πτυχίο Συντήρησης Εργων Ζωγραφικής ή Εργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ΔΕ-Πτυχίο Φωτογραφίας, ΔΕ-Εξειδικευμένος Ποδολόγος, ΔΕ-Οδηγοί Ασθενοφόρου, ΔΕ-Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου, ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (Θέατρο Σκιών)

ΔΕ.ΕΤ-εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85, με τριετή προϋπηρεσία

ΔΕ.ΕΤ-Τεχνικός Αισθητικής Ακρων (Μανικιουρίστας), ΔΕ.ΕΤ-Φωτογράφοι, ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπάιχτης (Θέατρο Σκιών)

ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Total
0
Shares