Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση της Περιβαλλοντικής Κίνησης ‘Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς’

.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου «Περιβαλλοντική Κίνηση ‘Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς’» 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

 όλα τα μέλη του Σωματείου (συμπεριλαμβανόμενων των μελών/υποστηρικτών της αρχικής Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς») σε τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Κυριακή, 27 Μαΐου  2018 και ώρα  12:00, στο εξοχικό κέντρο «Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ», στο Μουζάκι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τα άρθρα 8 και 9 του Καταστατικού και με θέματα:

  • Ενημέρωση των μελών από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή.
  • Εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης του Σωματείου (πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή), για την τριετία 2018 – 2021.

 Για κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν με σχετική αίτησή τους προς την προσωρινή διοικούσα επιτροπή την υποψηφιότητά τους για τα ανωτέρω όργανα διοίκησης του Σωματείου, μέχρι και την τελευταία πριν τη Γενική Συνέλευση εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι και τις 13:00Ω της Παρασκευής, 25 Μαΐου 2018.

 Τηλέφωνα και μέλη προσωρινής διοικούσας επιτροπής για επικοινωνία: Πάτας Γρηγόριος του Δημητρίου (6939854288), Γκέκας Θωμάς του Φώτιου (6977576247) και Τσιλίγκος Δημήτριος του Ιωάννη (6977418148).

 Τονίζεται πως η παραπάνω Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη από ιδρύσεως του Συλλόγου και θεωρείται δεύτερη και οριστική ως προς τον απαιτούμενο αριθμό μελών για απαρτία, καθώς πιθανολογείται σοβαρά η μη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μελών από την αντίστοιχη  πρώτη. Διάρκεια ψηφοφορίας μέχρι τις 14:00.

 Ειδικά για τα μέλη/υποστηρικτές της αρχικής Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς», διευκρινίζεται πως έχουν αποκτήσει αυτοδικαίως την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Σωματείου, με διάταξη του εγκεκριμένου Καταστατικού του, από την ημερομηνία έγκρισης αυτού αρμοδίως, και πως μέχρι να συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, παρέχεται σ’ αυτούς η δυνατότητα άμεσης και χωρίς καμία συνέπεια ή άλλη υποχρέωση αποχώρησής τους από το Σωματείο, με απλή δήλωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, που μπορεί να είναι και προφορική ενώπιον δύο, τουλάχιστο, μελών αυτού. Επανεγγραφή μετά την αποχώρηση αυτή δεν είναι δυνατή.

 Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου
Total
0
Shares