Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας


 

ΠΡΟΣ:  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 12 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, προσέλθετε στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης (26-6-2018).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
 3. Έγκριση ισολογισμού, κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα και έκθεση διαχείρισης χρήσης 2016.
  Εισηγητής: Εκπρόσωπος Εταιρείας ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί  Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων συλλόγων.
  Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης 
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμόρφωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας
 1. Συζήτηση για έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην υπογραφή συμφωνίας για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ.
  Εισηγητής: Ψαρρής Αριστείδης, Α΄ Αντιπρόεδρος
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, του κου Ψηφή Στέργιου, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις. ( σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 71 του  Ν.4497/17).
  Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας 
 1. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος   και
                                                                             Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
ΨΑΡΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ


Total
0
Shares
Previous Article

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Next Article

Ξεκινά η αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Π.Ε Καρδίτσας

Total
0
Share