Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Πρόσκληση σε Γενική Γενική Συνέλευση του Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου – Δήμος Μουζακίου Μ.Σ.Μ.

msm mixani logo

Πρόσκληση σε Γενική Γενική Συνέλευση του Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου – Δήμος Μουζακίου Μ.Σ.Μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση του Αθλητικού Σωματείου «Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Μαυρομματίου – Δήμος Μουζακίου Μ.Σ.Μ.»

(Κωδικός Ε.Α.Α/Γ.Γ.Α : ΧΚ 63 -2020 )

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου «Μ.Σ.Μ», σε εφαρμογή του άρθρων 16 , 17 & 18 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του την 20/10/2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Μαυρομματίου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου & Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης,

2. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 ήτοι από 1/1/2022 έως 19/10/2022,

3. Οικονομικός απολογισμός της ίδιας περιόδου και έγκριση αυτού,

4. Ανάγνωση της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση απολογιζομένης οικονομικής χρήσης, ήτοι από 1/1/2022 έως 19/10/2022,

5. Συζήτηση επί των οικονομικού και διοικητικού απολογισμών και δια ψηφοφορίας λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκ των ευθυνών τους.

6. Προγραμματισμός αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε , σύμφωνα με το άρθρο 14 του ισχύοντος καταστατικού & με τις τροποποιήσεις του Ν. 4726/2020 ,

7. Ορισμός δυο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης στο καταστατικό απαρτίας (50%+1 των ταμειακώς εντάξει μελών) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, την Πέμπτη 27/10/2022 οπότε και θα τελεί σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων (ταμειακώς εντάξει) μελών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού.

Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν την ετήσια/ες οικονομικές υποχρεώσεις τους , από κάθε είδους συνδρομές.

Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει έως την ημέρα της Γ.Σ και πριν την έναρξη αυτής.

Η λίστα με τα δικαιούμενα συμμετοχής μέλη στην Γ.Σ. θα αναρτηθεί την ημέρα της Γ.Σ

Εφιστούμε την προσοχή για την ακριβή τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι απαραίτητη.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Μ.Σ.Μ.

Ο Πρόεδρος: Δουμανάς Νέστορας

Ο Γραμματέας: Γκινής Επαμεινώνδας


prosklisi sinelefsi 2022 MSM
Total
0
Shares