Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

 

Προς:
Α) Τον κ. Δήμαρχο
Β) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Γ) κ. Ορκωτό Λογιστή
Δ) Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας
Ε) Τους κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 163 ν.3463/2006 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 27η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00  με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Η Πρόεδρος,
Χρήστου Όλγα 

Total
0
Shares
Previous Article

Γιορτινό Μήνυμα του Δημάρχου Πύλης Κ. Μαράβα

Next Article

Προοδευτική Συμμαχία για τη Θεσσαλία: Ανάγκη για Αλλαγή της Περιφερειακής Αρχής


Total
0
Share