Προχωρά το έργο της ύδρευσης για οικισμούς της Φαρκαδόνας

 

Προχωρά το έργο της ύδρευσης για οικισμούς της Φαρκαδόνας μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ

Κώστας Αγοραστός: «Λύνεται το πρόβλημα ύδρευσης σε Παναγίτσα, Γριζάνο, Αχλαδοχωρί, Διάσελλο»

Στη φάση της υλοποίησης προχωρά το έργο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου Διασέλλου», προϋπολογισμού 1.562.601,62 €, μετά την προέγκριση συμβασιοποίησης που δόθηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό και τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προς τον Δικαιούχο – Φορέα Υλοποίησης που είναι o Δήμος Φαρκαδόνας. Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, ενώ ποσό 302.439,02 € που αφορά σε ΦΠΑ βαρύνει στη ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Τα έργα ύδρευσης είναι έργα ζωής. Στόχος μας ως Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η κατασκευή έργων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας νερού για τους συνανθρώπους μας. Το έργο αυτό αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά νερού από τη Φαρκαδόνα για την ύδρευση των οικισμών Παναγίτσας Γριζάνου Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου και για την αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων επάρκειας και μη αποδεκτής ποιότητας ύδατος. Σε συνεργασία με το Δήμο Φαρκαδόνας δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες ζωής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής».

Φυσικό Αντικείμενο του έργου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά νερού από τη γεώτρηση στην Φαρκαδόνα στη θέση Τσαϊρια για την ύδρευση των οικισμών Παναγίτσας, Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου. Από τους παραπάνω οικισμούς η Παναγίτσα και το Γριζάνο εμφανίζουν προβλήματα ποιότητας ενώ το Γριζάνο έχει πρόβλημα ανεπάρκειας πόσιμου ύδατος.

Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς νερού από τη Φαρκαδόνα προς Παναγίτσα, Γριζάνο, Αχλαδοχώρι και Διάσελλο. Επίσης θα κατασκευαστούν τρεις δεξαμενές αποθήκευσης νερού, μία στο Γριζάνο, μία στο Αχλαδοχώρι και μία μεταξύ Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου και θα τοποθετηθούν πέντε αντλίες για την μεταφορά του νερού στα παραπάνω χωριά. Ο αγωγός θα κατασκευαστεί με σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Φ160 16 atm, Φ110 16 atm και Φ125 25atm, με εξαίρεση κάποια τμήματα, όπου θα παραμείνει εξωτερικός και θα είναι χαλύβδινος αντίστοιχων διατομών, και θα ακολουθήσει διαδρομή μήκους 19.940μ. Αναλυτικότερα:

• Τμήμα 1. Στη γεώτρηση στην περιοχή «Τσαϊρια» της Φαρκαδόνας θα τοποθετηθεί υποβρύχια αντλία με χαρακτηριστικά Q=80m3/h, Ημαν=113m P=60HP. Επίσης στην γεώτρηση θα κατασκευαστεί οικίσκος και αντλιοστάσιο. Θα κατασκευαστεί αγωγός ύδρευσης PΕ Φ160 16 atm μήκους 5.950 m ο οποίος ξεκινά από τη γεώτρηση, συνεχίζει δυτικά και βόρεια σε αγροτική οδό όπου θα γίνει η σύνδεση με υπάρχοντα αγωγό που οδηγεί στην δεξαμενή της Παναγίτσας και στη συνέχεια δυτικά και βόρεια σε αγροτικό δρόμο όπου θα συνδέεται με την νέα μεταλλική δεξαμενή όγκου V=500 m3 που θα κατασκευαστεί σε Δημοτική έκταση στο Γριζάνο.

• Τμήμα 2. Θα κατασκευαστεί αγωγός ύδρευσης PΕ Φ110 16 atm μήκους 810 m σε αγροτική οδό o οποίος θα ξεκινά από την νέα μεταλλική δεξαμενή του Γριζάνου θα συνεχίζει νότια και ανατολικά σε αγροτικό δρόμο και θα συνδέεται με υπάρχοντα αγωγό (PVC Φ110, 1500m, 16atm) που οδηγεί στην δεξαμενή του Γριζάνου. Στη νέα μεταλλική δεξαμενή στο Γριζάνο θα τοποθετηθεί μία υποβρύχια αντλία με χαρακτηριστικά Q=60m3/h, Ημαν=166m P=60HP για την μεταφορά νερού στην δεξαμενή του Γριζάνου.

• Τμήμα 3. Θα κατασκευαστεί αγωγός ύδρευσης PΕ Φ110 16 atm μήκους 3.380 m ο οποίος θα ξεκινά από την νέα μεταλλική δεξαμενή του Γριζάνου στη συνέχεια βόρεια σε αγροτικό δρόμο και μετά δυτικά στον επαρχιακό δρόμο Γριζάνου – Αχλαδοχωρίου και θα συνδέεται με την νέα μεταλλική δεξαμενή όγκου V=200 m3 που θα κατασκευαστεί σε Δημοτική έκταση δίπλα στην δεξαμενή του Αχλαδοχωρίου. Στη νέα μεταλλική δεξαμενή στο Γριζάνο θα τοποθετηθεί επίσης μία υποβρύχια αντλία με χαρακτηριστικά Q=40m3/h, Ημαν=93m P=25HP για την μεταφορά νερού στην νέα μεταλλική δεξαμενή του Αχλαδοχωρίου.

• Τμήμα 4. Θα κατασκευαστεί αγωγός ύδρευσης PΕ Φ125 25 atm μήκους 6.100 m ο οποίος θα ξεκινά από την νέα μεταλλική δεξαμενή του Αχλαδοχωρίου θα περνά για ένα μικρό τμήμα μέσα από τον οικισμό του Αχλαδοχωρίου και θα συνεχίζει βόρεια στην επαρχιακή οδό Αχλαδοχωρίου – Διασέλλου και θα συνδέεται με την νέα ενδιάμεση μεταλλική δεξαμενή όγκου V=100 m3 που θα κατασκευαστεί στην περιοχή μεταξύ Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου. Στην νέα μεταλλική δεξαμενή στο Αχλαδοχώρι θα τοποθετηθεί μία υποβρύχια αντλία με χαρακτηριστικά Q=20m3/h, Ημαν=207m P=30HP για την μεταφορά νερού στην νέα ενδιάμεση μεταλλική δεξαμενή μεταξύ Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου.

• Τμήμα 5. Θα κατασκευαστεί αγωγός ύδρευσης PΕ Φ125 25 atm μήκους 3.700 m o οποίος θα ξεκινά από την νέα ενδιάμεση μεταλλική δεξαμενή μεταξύ Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου θα συνεχίζει βόρεια σε αγροτική οδό και θα συνδέεται με την δεξαμενή του Διασέλλου. Στη νέα ενδιάμεση μεταλλική δεξαμενή μεταξύ Αχλαδοχωρίου και Διασέλλου θα τοποθετηθεί μία υποβρύχια αντλία με χαρακτηριστικά Q=20m3/h, Ημαν=175m P=25HP για την μεταφορά νερού στην νέα δεξαμενή του Διασέλλου.
Total
0
Shares