Πλαστικό χρήμα – Φορολοταρία

 

*Γράφει ο κ. Θάνος Θανάσης

Κύριε Διευθυντά,

Διαρκώς στις συζητήσεις περιγράφονται περιστατικά πληρωμής κυρίως υπηρεσιών (επιστημόνων και μη) αλλά και υλικών, από τα οποία προκύπτει ότι κυριαρχεί το «με απόδειξη τόσο» και το «χωρίς απόδειξη τόσο». Επικρατεί κατά κανόνα το «χωρίς απόδειξη». Έτσι ο χορός της φοροδιαφυγής καλά κρατεί. Μόνο η χρήση πλαστικού χρήματος μπορεί να σταματήσει τη φοροδιαφυγή. Επειδή η πλήρης κατάργηση του χρήματος θα συναντούσε αρκετές δυσκολίες, θα μπορούσε πειραματικά να δοκιμαστεί η πληρωμή όλων των συνταξιούχων και όλων των εν ενεργεία υπαλλήλων που πληρώνονται από το Δημόσιο με πλαστικό χρήμα.

Η άποψη μου είναι ότι θα ήταν ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ τα οικονομικά αποτελέσματα και έτσι θα μπορούσαν να λυθούν αρκετά από τα προβλήματα υγείας, υψηλής φορολογίας του εμπορίου, ανεργίας και γενικότερα να βοηθηθούν τομείς ανάπτυξης (Τουρισμός, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Δάση, Έργα). Ειδικά για τον τουρισμό θα επρότεινα να συσταθεί Ανώτατη Σχολή (θεωρώ ότι στον παρόντα χρόνο είναι η πλέον απαραίτητη μορφή επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις αρχαιολογίας, ψυχολογίας, ξένων γλωσσών, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, κ.λπ.).

Πέραν των ανωτέρω θα σημείωνα ότι η προ-πο-λαχειακή μορφή (όπου σπανίως  κερδίζει κανείς) της λοταρίας με τη μηνιαία κλήρωση  1000 ατόμων με 1000 ευρώ και ακόμη καλύτερα 20.000 ατόμων με 50 ευρώ (καλύπτονται τα έξοδα για ψώνια μιας εβδομάδας) θα δημιουργούσε ευνοϊκότερο κλίμα για τη χρήση κάρτας, αφού έτσι όλο και κάποιος από τις παρέες θα κέρδιζε και θα υπήρχε παρακίνηση.

Τέλος θα πρέπει να εξετασθούν και άλλες μορφές bonus (π.χ. μειωμένος συντελεστής φορολόγησης, πόντοι σε αγορές κ.λπ.). Θα πρέπει δηλαδή δια των μαθηματικών να δοθούν τέτοια προνόμια στην κάρτα ώστε να λυθεί στο μέγιστο βαθμό το δυσεπίλυτο πρόβλημα της υπερνίκησης του «χωρίς απόδειξη τόσο».

*ΘΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.Total
0
Shares