Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας για την λεπτομερή αποτύπωση του πυθμένα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται προωθημένες επιστημονικές έρευνες για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας Ιανός στη λίμνη Πλαστήρα και στον ευρύτερο χώρο. Η έρευνα ανατέθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

«Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται αντίστοιχη έρευνα σε ένα ευαίσθητο περιβαλλοντικό σύστημα, ειδικά στην περίοδο της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Οι εξειδικευμένες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ακριβή αποτύπωση του παράκτιου χερσαίου χώρου με ειδικά επιστημονικά όργανα και drone υψηλής πιστότητας και ακρίβειας. Ταυτόχρονα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην λεπτομερή αποτύπωση του πυθμένα της λίμνης με χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Ερευνητικό σκάφος, εφοδιασμένο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας πραγματοποιεί διαδρομές σε ολόκληρη την επιφάνεια της λίμνης, συλλέγοντας δεδομένα βυθομετρίας, εξαιρετικά υψηλής πιστότητας και ακρίβειας. Παράλληλα,  τοπογραφικές βάσεις έχουν ιδρυθεί περιμετρικά της λίμνης, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως σημεία επίγειου ελέγχου στην αεροφωτογράφηση της παρόχθιας περιοχής για την πραγματοποίηση της αποτύπωσης.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Στην έρευνα συμμετέχουν, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τηλεανίχνευσης  και  Μορφοτεκτονικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης του ΕΚΠΑ, Εμμανουήλ Βασιλάκης, ο Ομότιμος Καθηγητής Θαλάσσιας Γεωλογίας – Λιθοστρωματογραφίας Ιζηματολογίας, Γεώργιος Αναστασάκης και εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Σε εξέλιξη η έρευνα για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ιανού στη λίμνη Πλαστήρα

Η αποτύπωση του πυθμένα της λίμνης και η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγματοποιείται 10 χρόνια μετά την αρχική έρευνα. Τα  δεδομένα που θα προκύψουν θα καταδείξουν τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον σε περίοδο  εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης, ενώ παράλληλα θα διατυπωθούν και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Total
0
Shares