Παράταση της δήλωσης μείωσης ενοικίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Παράταση της δήλωσης μείωσης ενοικίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Παρατείνεται η προθεσμία της δήλωσης μείωσης ενοικίου «Δήλωση Covid» για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Μέχρι την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων το ενοίκιο μειώθηκε κατά 40% λόγω των μέτρων, θα πρέπει να υποβάλουν «Δήλωση Covid» για τη μεταβολή του μισθώματος για τους μήνες της μείωσης, ώστε να επωφεληθούν από τις σχετικές ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Οι ενοικιαστές πρέπει μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 να δηλώσουν αν αποδέχονται ή όχι τη «Δήλωση Covid».

Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή. Δηλώσεις μη αποδοχής, που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν εμποδίζουν τη χορήγηση των ευεργετημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να γίνει διασταύρωση και να οδηγηθούν σε έλεγχο σε μεταγενέστερο χρόνο.


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Δηλώσεων Covid (απόφαση Α.1139/2020) για τους εκμισθωτές ακινήτων έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020.

Αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020.Total
0
Shares