Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Παραδόθηκε σε κυκλοφορία η παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρου

pili komvos 3

Παραδόθηκε σε κυκλοφορία από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό η παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρου

Με 4,5 χλμ κλειστού αυτοκινητόδρομου, 5,5 χλμ παράπλευρο δίκτυο και ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης στο αστικό ιστό  της Πύλης

pili komvos 2

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός παρέδωσε σήμερα σε κυκλοφορία ακόμα ένα τμήμα της εθνικής οδού  Τρικάλων – Άρτας, την  παράκαμψη Πύλης – Παλαιομονάστηρου, συνολικού προϋπολογισμού 16.800.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για κύρια οδική αρτηρία αυτοκινητοδρόμου κλειστού τύπου, μήκους 4,50 χλμ περίπου, δύο λωρίδων κίνησης ανά κατεύθυνση διαχωρισμένων με προκατασκευασμένο αμφίπλευρο αξονικό στηθαίο σκυροδέματος τύπου “New Jersey”. Ο νέος οδικός άξονας  περιλαμβάνει επιπλέον παράπλευρο οδικό δίκτυο μήκους 1,20 χλμ (δεξιά και αριστερά της αρτηρίας), αγροτικό δίκτυο μήκους 4,25 χλμ και δύο ισόπεδους κόμβους, έναν κυκλικό στην είσοδο της Πύλης και έναν  σηματοδοτούμενο, στη νέα γέφυρα του Πορταικού ποταμού προς Αγ. Βησσαρίωνα. Στο σύνολο του έργου έχει τοποθετηθεί οριζόντια και κατακόρυφη μόνιμη σήμανση, μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας στα ερείσματα της οδού ενώ για τον φωτισμό των κόμβων εγκαταστάθηκαν φωτιστικά σώματα τύπου LED.

«Ολοκληρώσαμε και παραδίδουμε στην  κυκλοφορία ένα μεγάλο έργο συνολικού προϋπολογισμού 16,8 εκατομμυρίων ευρώ, από τη Λυγαριά έως την Πύλη με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο 4,5 χιλιομέτρων και με παράπλευρες οδούς 5,5 χιλιομέτρων» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Ευχαριστώ τις Τεχνικές  Υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συστηματική και αποτελεσματική δουλειά τους. Με το έργο αυτό, σε συνέχεια του δρόμου Παλαιομονάστηρο – Λυγαριά ολοκληρώνουμε κατά τα 2/3 τον δρόμο Τρίκαλα-Πύλη. Είναι ένα έργο που δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας στις μετακινήσεις,  μειώνει την χρονοαπόσταση και έχει αλλάζει την εικόνα στην περιοχή με τις αναπλάσεις εντός του αστικού ιστού της Πύλης. Δίνουμε την δυνατότητα στους πεζούς να κινούνται με ασφάλεια, με ιδιαίτερο σεβασμό και ενδιαφέρον για τα άτομα με αναπηρίες, κατασκευάσαμε ποδηλατόδρομο και παράλληλα με περίφραξη προφυλάσσουμε και τα ζώα, γιατί στην περιοχή υπάρχουν πολλές  κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Είναι ένα έργο που δημιουργεί θετικό περιβάλλον για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα της εγκατάστασης και νέων επιχειρήσεων χάρη στο παράπλευρο δίκτυο που εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη προσβασιμότητα. Απομένει το τρίτο τμήμα, για το οποίο εκδικάζονται οι ενστάσεις των εργοληπτικών εταιριών στο ΣτΕ. Το συνολικό έργο είναι προϋπολογισμού 66,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στον κυκλικό κόμβο της Πύλης έχει εγκατασταθεί το γλυπτό «Πέρασμα», με εικαστικές αναφορές τόσο στην παλιά τοξωτή γέφυρα όσο και το Μοναστήρι της Πόρτας Παναγιάς με τις μοναδικές στη Θεσσαλία βυζαντινές εικόνες. Αναπαραστάσεις των εικόνων έχουν τοποθετηθεί στο κόμβο και το βράδυ, με ειδικό φωτισμό, επιτυγχάνεται ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

pili komvos 1

Οφέλη

Στο εντός οικισμού τμήμα της Πύλης τα οφέλη είναι πολλαπλά, καθώς επιτυγχάνεται ταυτόχρονα ουσιαστική ανάπλαση και αναβάθμιση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του έργου με την ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ανακατασκευή της οδού Πίνδου με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, νέα πεζοδρόμια κατάλληλα για την εξυπηρέτηση Α.μ.Ε.Α., ποδηλατόδρομο φύτευση παρτεριών, κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου μεταξύ των γεφυρών στη πλευρά του Πορταϊκού ποταμού και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από το Δημαρχείο μέχρι τον σηματοδοτούμενο κόμβο της νέας γέφυρας για την ασφαλή κίνηση των πεζών. Με την κατασκευή του  έργου επιτυγχάνεται επίσης:

-Αποσύνδεση της λειτουργίας του έργου από τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες και τις σχετικές κινήσεις αφού οι εν λόγω μετακινήσεις θα εξυπηρετούνται από παράπλευρους οδούς. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνονται για την οδό συνθήκες βελτιωμένης λειτουργικότητας και αυξημένης οδικής ασφάλειας κατά την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων.

-Παράκαμψη των οικισμών Πύλης και Παλαιομονάστηρου με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση τόσο της παλιάς εθνικής οδού όσο και των οικισμών.

-Μείωση των χρονοαποστάσεων που συνεπάγεται μείωση του κόστους μετακινήσεων και μεταφοράς συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων και στη διαμόρφωση ευνοϊκότερου πλαισίου για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων στην περιοχή.

15,3 χλμ σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην ε.ο. Τρικάλων – Άρτας

Η παράκαμψη Πύλης-Παλαιομονάστηρου ολοκληρώνει λειτουργικά το ήδη κατασκευασμένο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 τμήμα, από Γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά, προϋπολογισμού 25.827.000 ευρώ (Εργολαβία: 20.787.000 € / Απαλλοτριώσεις: 4.000.000 €/ Αρχαιολογία.: 100.000 €/ Δίκτυα Ο.Κ.Ω.: 940.000 € και συγκεκριμένα 220.000€ για Δίκτυα ύδρευσης, 220.000 € για Τηλεπικοινωνίες και  500.000 € για Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)

Επίσης έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου (δημοπρασία) το έργο «Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ: Κατασκευή οδικού τμήματος από Περιφερειακή Τρικάλων έως Γέφυρα Καραβόπορου» που θα βελτιώσει την υφιστάμενη οδό μήκους 1,30 Κm συνολικού προϋπολογισμού 23.052.500 ευρώ (Εργολαβία: 22.240.000 €/ Απαλλοτριώσεις 626.000 €/ Δίκτυα Ο.Κ.Ω.: 186.500 € και συγκεκριμένα 120.500 € για Τηλεπικοινωνίες και 66.000 € για Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)

Συνοπτικά: στην Ε.Ο Τρικάλων – Άρτας έχει κατασκευαστεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέα εθνική οδός συνολικού μήκους 14 χλμ και πρόκειται να αναβαθμιστεί επιπλέον 1,30 χλμ, με συνολικό προϋπολογισμό 66.879.500 ευρώ.

Το γλυπτό Πέρασμα

Στον κυκλικό κόμβο έχει τοποθετηθεί γλυπτό με τίτλο «Πέρασμα». Μορφές Βυζαντινές ξεπροβάλλουν απ΄τη θυρίδα για ένα …..πέρασμα στην Πύλη της Ιστορίας. Το γλυπτό είναι του εικαστικού Αντώνη Καρακωνσταντάκη.

pili komvos 4
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
asimina skondra vouli

Ασ. Σκόνδρα: Πάνω από 132 εκατ. € στην Καρδίτσα… Πρωτόγνωρη στήριξη της Κυβέρνησης

Επόμενο άρθρο
adeies odigisis

Ηλεκτρονικά η υποβολή των δικαιολογητικών για αντικατάσταση άδειας οδήγησης