Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 33 τμήμ. και 8 σχολές σε 5 πόλεις

Το σχέδιο για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 33 τμήματα και 8 σχολές σε 5 πόλεις

Οκτώ σχολές με 33 Τμήματα σε πέντε πόλεις θα περιλαμβάνει από την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 σύμφωνα με το e-thessalia.gr, στη νέα φάση της ανάπτυξής του, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που θα έχει συγχωνευτεί με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης θα περιλαμβάνει ένα Ερευνητικό Κέντρο, με ερευνητικές εξειδικεύσεις αιχμής και ένα μεγάλο εύρος δομών εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις. Καινοτομεί, με την ένταξη των διάσπαρτων ερευνητικών δομών της Θεσσαλίας στο Πανεπιστήμιο και την αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού τους στην εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς και με την ίδρυση της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλες τις πόλεις.

Η αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει συσταθεί για τη συγχώνευση και τη νέα μορφή του Πανεπιστημίου, παρουσίασε στη Σύγκλητο που συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη, την ολοκληρωμένη πρότασή της. Η πρόταση έχει υποβληθεί και στο υπουργείο Παιδείας.

Η πρόταση ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξειδικεύεται ως εξής:

– Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τρεις νέες Σχολές: Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (Βόλος), Σχολή Τεχνολογίας (Λάρισα), Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας (Τρίκαλα).

– Καταργείται η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα).

– Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 τα εξής νέα 15 Τμήματα: Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, (Βόλος), Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος), Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Λάρισα), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα), Τμήμα Αγροτεχνολογίας (Λάρισα), Τμήμα Δημόσιας Υγείας (Λάρισα), Τμήμα Νοσηλευτικής, (Λάρισα), Τμήμα Ψηφιακών Τεχνολογιών και Πολυμέσων (Λάρισα), Τμήμα Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Λάρισα), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα), Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων (Καρδίτσα), Τμήμα Διαχείρισης Δασικών Πόρων και Τεχνολογίας Ξύλου (Καρδίτσα), Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Λαμία), Τμήμα Φυσικής,(Λαμία), Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (Λαμία).

Τα νέα Τμήματα θα αξιοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κατευθυνθεί προς αυτά, ανάλογα με την ειδικότητά του.

– Ιδρύονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2018 και τίθενται σε λειτουργία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ», το οποίο διαθέτει τα παρακάτω Ινστιτούτα, τα οποία αναπτύσσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στις υποδομές του ΠΘ: Ινστιτούτο Καινοτομίας και Ευφυούς Παραγωγής, Ινστιτούτο Ασιατικών και Ανατολικών Σπουδών, Ινστιτούτο Ψηφιακού Πολιτισμού και Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Έξυπνων και Αειφορικών Κτιρίων, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Νευροεπιστημών, Ινστιτούτο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, Ινστιτούτο Κινησιολογίας, Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας.

– Εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο Φορέας Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων και ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Κάρλας για τον καλύτερο συντονισμό του ερευνητικού και του διοικητικού έργου και την πιο άμεση στήριξή τους από τις επιστημονικές ομάδες του Πανεπιστημίου.

– Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίθεται σε λειτουργία το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

– Το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Center for International Studies) του ΠΘ ιδρύει και λειτουργεί στους Δελφούς και στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στην Άμφισσα, Παράρτημα, το οποίο υποστηρίζει αγγλόφωνα προγράμματα για την Αρχαία, Μέση και Νεότερη Ελληνική Ιστορία, τη Φιλοσοφία, τις Τέχνες, το Θέατρο και τον Πολιτισμό.

Το ΠΘ ιδρύει στη Λαμία ή τα Καμένα Βούρλα, Πανεπιστημιακό Κέντρο Αποκατάστασης, το οποίο θα αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης.

Η νέα αρχιτεκτονική του Ιδρύματος

Η νέα Ακαδημαϊκή Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Βόλος: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών, Τμήμα Γλωσσών και Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Πολυτεχνική Σχολή, Βόλος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης .

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βόλος, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Βόλος, Τμήμα Αγροτεχνολογίας, Λάρισα.

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Βόλος, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Λάρισα, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λάρισα.

Σχολή Επιστημών Υγείας: Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα, Τμήμα Κτηνιατρικής, Καρδίτσα, Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Λάρισα, Τμήμα Νοσηλευτικής, Λάρισα, Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Λάρισα.

Σχολή Τεχνολογίας: Τμήμα Επιστημών Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάρισα, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνολογιών και Πολυμέσων, Λάρισα, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, Καρδίτσα, Τμήμα Διαχείρισης Δασικών Πόρων και Τεχνολογίας Ξύλου, Καρδίτσα.

Σχολή Θετικών Επιστημών: Τμήμα Πληροφορικής, Λαμία, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, Λαμία, Τμήμα Φυσικής, Λαμία, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Λαμία.

Σχολή Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπείας και Διαιτολογίας, Τρίκαλα, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τρίκαλα, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Λαμία, Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Καρδίτσα.

Πηγή: e-thessalia.gr

Total
0
Shares
Previous Article

Το πρώτο ψηφιακό νόμισμα της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι γεγονός

Next Article

Όλη η ζωή μας σαν τη γιορτή του Πάσχα


Total
0
Share