Πανελλήνιες 2021: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες ικανών και μη για την εισαγωγή στην πυροσβεστική

Συστάσεις της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας για τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές βαμβακιού σε χώρους εκκοκκισμού, αποθήκευσης - Μήνυμα του Διοικητή της ΠΥ Καρδίτσας στους νεοεισελθόντες στο Πυροσβεστικό Σώμα

Πανελλήνιες 2021: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες ικανών και μη για την εισαγωγή στην πυροσβεστική

Κυρώθηκαν οι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του διαγωνισμού, της υπ’ αριθ. 28812 οικ. Φ.300.1/19-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΣΠ46ΜΤΛΒ-422) Απόφασης Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022».

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες:

1. Ικανοί υποψήφιοι ΓΕΛ

2. Ικανοί υποψήφιοι ΕΠΑΛ

3. Μη Ικανοί υποψήφιοι

Total
0
Shares