Παναγιώτα Βράντζα: Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους

 

Η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν εγκύκλιο  με βάση την οποία ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει, στο εξής,  τα επιδόματα βαριάς αναπηρίας και το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων ακόμη και στις περιπτώσεις ύπαρξης οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικά  τα άτομα με αναπηρία  που είναι άμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από 67% αλλά δεν έχουν τα απαραίτητα χρόνια εξοφλημένων εισφορών για να δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας, δικαιούνται τώρα από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα βαριάς αναπηρίας των 313 ευρώ το μήνα. Διευκρινίζεται λοιπόν με την παρούσα  απόφαση, ότι ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης και η τυχόν ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης .

Επιπλέον με την παρούσα ρύθμιση οι   χιλιάδες εγκλωβισμένοι   ασφαλισμένοι  υπερήλικες  που δεν παίρνουν σύνταξη λόγω οφειλών στο πρώην ταμείο τους , θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν σύνταξη ύψους 360 ευρώ ανά μήνα.

Το μέτρο αφορά υπερήλικες που στερούνται το δικαίωμα συνταξιοδότησης καθώς χρωστούν στα ασφαλιστικά τους ταμεία ποσά πάνω από 20.000 ευρώ αλλά  και αγρότες του πρώην ΟΓΑ που οφείλουν στο ταμείο  πάνω  από 4.000 ευρώ .

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης  για τους υπερήλικες με χρέη στα ταμεία είναι οι εξης:

α) να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

β) διαμονή νόμιμη και μόνιμη στην Ελλάδα 15 συνεχόμενα έτη πριν την υποβολή της αίτησης (τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής συνολικά για το πλήρες ποσό),

γ) ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 4.320 ευρώ ή οικογενειακό έως 8.640 ευρώ,

δ) δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν (εδώ εντάσσεται η έννοια των οφειλών) σύνταξη μεγαλύτερη από 360 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται  η μη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης αλλά και η τυχόν ύπαρξη οφειλής του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης .

Η ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και σε συνδυασμό με την εξυγίανση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, επιτυγχάνεται η ισχυροποιήση του κοινωνικού κράτους.Total
0
Shares