Παναγιώτα Βράντζα: Διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

–   Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων»

Ο υπερπληθυσμός των αδέσποτων ζώων στη χώρα μας αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα με σημαντικές κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των αδέσποτων υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως:

(α) στη συμπεριφορά των ιδιωτών- ιδιοκτητών, οι οποίοι τα εγκαταλείπουν ανεξέλεγκτα (σε κάδους σκουπιδιών, σε σχολεία, χωράφια κ.ο.κ), (β) στην αθρόα εισαγωγή νέων ζώων (περί 70.000 κάθε έτος) κυρίως από κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ (γ) στους χιλιάδες ερασιτέχνες εκτροφείς, οι οποίοι, δυστυχώς, δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την Πολιτεία και λειτουργούν παράνομα και (δ) στη μη εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων από τους οικείους Δήμους.

Το τελευταίο επίσης διάστημα έχουν πυκνώσει οι καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα δημοτικά κυνοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των φιλοζωικών οργανώσεων και φιλόζωων πολιτών, οι συνθήκες είναι κακές με πολλά ζώα να παραμένουν έγκλειστα και να πεθαίνουν χωρίς στοιχειώδη περίθαλψη και φροντίδα. Επιπλέον, σύμφωνα με καταγγελίες φιλοζωικών σωματείων, σε πολλά σημεία της χώρας συναντάται το φαινόμενο διαχείρισης αδέσποτων ζώων από ιδιώτες χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν.4039/12, δηλαδή εν αγνοία των οικείων Δήμων και συγκέντρωσης των αδέσποτων ζώων σε χώρους που δεν πληρούν την κείμενη νομοθεσία περί ενδιαιτημάτων (Ν.604/1977 και Π.Δ 463/1978).

Παρά τον ψηφισμένο νόμο 4039/2012, τροποποιημένο από το νόμο 4235/2014 που προβλέπει ότι οι Δήμοι ως αρμόδιοι διαχείρισης των αδέσποτων ζώων σύμφωνα με τον Ν2017/1992 ‘’Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς’’ είναι υποχρεωμένοι να περισυλλέγουν τα αδέσποτα ζώα και να προχωρούν σε στείρωση, εμβολιασμούς, αποπαρασίτωση, καταγραφή, σήμανση καθώς και την ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ Β’ 3977/13.9.2018)  που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους όπως η περισυλλογή, η ηλεκτρονική σήμανση, η καταγραφή, η αποπαρασίτωση, η στείρωση, ο εμβολιασμός, η αποθεραπεία, η σίτιση τους, η υιοθεσία και η επανένταξη τους, τα σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται και να εντείνονται στην πράξη.

Είναι προφανές ότι τα χρήματα που διατίθενται για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων είτε δεν αξιοποιούνται από τους Δήμους για το σκοπό αυτό ή δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την έκταση του προβλήματος. Με το υπ’ αριθμό 3015/138392 από 21/12/2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, με θέμα «Εφαρμογή του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α’) ‘’για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση  ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό’’ όπως ισχύει», ζητήθηκαν στοιχεία από τους Δήμους, σχετικά με το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 

  1. Τι προτίθενται να πράξουν, και με ποιο τρόπο, ως προς την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας που στοχεύει στην αποτελεσματική ενίσχυση της προστασίας των αδέσποτων ζώων στη χώρα μας.
  2. Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι των αρμόδιων Υπηρεσιών με βάση τις απαντήσεις των Δήμων στο υπ’ αριθμ. 3015/138392 από 21/12/2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στοιχεία στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων;

Στην περίπτωση που προέκυψαν αναντιστοιχίες ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία διαβιβάστηκαν τα στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την διενέργεια ελέγχων και τυχόν επιβολή κυρώσεων;

Υπάρχει πρόθεση ώστε να  διαβιβαστούν τα σχετικά στοιχεία (απαντήσεις των Δήμων και στοιχεία από την διαδικτυακή βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ) στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής;

  1. Στην περίπτωση που προέκυψαν Δήμοι που δεν εκτελούν το πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, διαβιβάστηκαν τα στοιχεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή κυρώσεων;
  2. Έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων των Δήμων με ιδιώτες για δραστηριότητες του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, χωρίς αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Ν604/1977 και Π.Δ 463/1978);
  3. Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε ενδιαιτήματα αδέσποτων ζώων που ανήκουν σε Δήμους και σε ιδιώτες, σχετικά με την τήρηση των κανόνων ευζωίας και της κείμενης νομοθεσίας (Ν604/1977 και Π.Δ 463/1978); Έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε περιπτώσεις μη εφαρμογή του νόμου;
  4. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή ψηφιακή βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ στις Ελεγκτικές Αρχές και τους Δήμους, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Παναγιώτα ΒράντζαTotal
0
Shares