Ομιλία Σιμορέλη στο Νομοσχέδιο για τις Βοσκήσιμες γαίες

Ψηφίζεται στην ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από μεγάλη διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και την επιστημονική κοινότητα, το σχέδιο νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις. Είναι τεράστιας σημασίας για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά και για εμάς ως νομοθετικό σώμα, να εισάγονται και να γίνονται νόμοι του κράτους νομοσχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη στήριξη του αγροτικού τομέα. Με αυτές τις διάταξες πετυχαίνουμε τη στήριξη της κτηνοτροφίας και την αξιοποίηση, την προστασία και την σωστή κατανομή των βοσκοτόπων.

Θέλουμε, μέσα σε όρια επιστημονικά τοποθετημένα, για την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών και τη βιώσιμη ισορροπία των οικοσυστημάτων, να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατό περισσότερες εκτάσεις για τη βόσκηση των ζώων. Μέσα στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις ήταν ότι, παρά τα υφεσιακά μέτρα που εκβιαστικά μας επιβλήθηκαν, θα προσπαθήσουμε με όρους δικαιοσύνης και ισονομίας να κάνουμε βήματα προς την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και κυρίως του πρωτογενούς τομέα αποτελούν προϋπόθεση για να απεμπλακούμε από την επιτροπεία των μνημονίων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι παράγουμε μόνο το 65% του κρέατος και το 70% του γάλατος που καταναλώνουμε. Εκτός από την διατροφική επάρκεια που είναι λογικό κάθε χώρα να επιζητεί, δαπανώνται ετησίως υπέρογκα ποσά για την εισαγωγή των τροφίμων που λείπουν από την ελληνική αγορά. Τα τελευταία χρόνια οι εισαγωγές κρεάτων και γαλακτοκομικών αγγίζουν περίπου το 40% των εισαγόμενων τροφίμων, με απώλεια περίπου 1,5 δις € ετησίως. Επίσης σημαντικό στοιχείο που μας δίνει η αιτιολογική έκθεση είναι ότι οι τροφές των ζώων αγγίζουν το 60% του κόστους παραγωγής μιας κτηνοτροφικής μονάδας. Άρα βλέπουμε ότι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας πάσχει από το υψηλό κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω του κόστους διατροφής. Αυτός ο παράγοντας δημιουργεί χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Η περιορισμένη συμμετοχή των βοσκοτόπων στη σίτιση των ζωντανών είναι η βασική αιτία. Έχοντας πλήρη στοιχεία για την έκταση των βοσκήσιμων γαιών, μπορούν να υπολογιστούν η ικανότητα βόσκησης και ο αριθμός ζώων. Με αυτό το τρόπο μπορεί να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος στην παραγωγική αλυσίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο παρελθόν είδαμε πολλά σκάνδαλα στο κόσμο που αφορούσαν τροφές ζώων και στόχευαν στη μείωση αυτού του κόστους. Εδώ λοιπόν δεν θέλουμε να ταΐσουμε τα ζωντανά με χημικές τροφές, σε βάρος της ανθρώπινης υγείας, με σκοπό το κέρδος, αλλά να καταγράψουμε και να διανείμουμε τις βοσκήσιμες γαίες, που σύμφωνα με τους αρμόδιους επιστήμονες μπορούν να αξιοποιηθούν.

Επιπλέον, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν απορροφά σωστά τις ενισχύσεις της κτηνοτροφίας και δεν αξιοποιεί σωστά τους βοσκοτόπους της με αποτέλεσμα να πληρώνουμε πρόστιμα που πολλές φορές ξεπερνούν τα 2,5 δις €. Άρα, να ένας λόγος παραπάνω να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο αξιοποίησης των υπαρχόντων πόρων, για να απαλλαγούμε από τα επιπλέον κόστη.

Ο Υπουργός έχει κάνει σαφές ότι ο αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων είναι εκτός της ατζέντας. Η οικολογία ήταν, είναι και θα είναι στοιχείο της ταυτότητας μας. Την εποχή της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης, είναι αναγκαίος ένας κοινωνικός και οικολογικός μετασχηματισμός της παραγωγικής διαδικασίας, στην κατεύθυνση μιας οικονομίας κοινωνικών αναγκών και περιβαλλοντικών αντοχών. Υπ’ αυτή την έννοια η σωστή διαχείριση των βοσκοτόπων, άρα και η αύξηση της παραγωγής των ζωοτροφών μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουμε, να πηγαίνει παράλληλα με προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης, πολύ θετικό είναι ότι δημιουργείται για πρώτη φορά στη χώρα μας Εθνική Γεωγραφική Βάση Δεδομένων των απαραίτητων βοσκήσιμων γαιών με τη χρήση της επιστήμης της γεωπληροφορικής. Η χαρτογράφηση, η συνεχής παρακολούθηση και η επικαιροποίηση θα διασφαλίσουν την βελτιστοποίηση της χρήσης σε εθνικό επίπεδο.

Τα στοιχεία μας δίνουν ότι οι εν δυνάμει βοσκήσιμες γαίες ανέρχονται στα 50 εκατ. στρέμματα. Είναι μία καλή αρχή. Οφείλουμε με προοδευτικά νομοσχέδια να διασφαλίσουμε ότι τούτη η χώρα θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης. Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, με αποτροπή της περιβαλλοντικής καταστροφής είναι το στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. Για να πετύχουμε θέλουμε οργάνωση, σχέδιο και πολιτική βούληση για τομές και συγκρούσεις με κακές πρακτικές του παρελθόντος. Όλες μας οι ενέργειες πρέπει να εξυπηρετούν το συμφέρον του λαού και την ανάγκη για απεμπλοκή από τη λιτότητα. Έχουμε μπροστά μας αγώνα….

Σιμορέλης Χρήστος
Βουλευτής Τρικάλων με το ΣΥ.ΡΙΖ.ΑTotal
0
Shares