Ολυμπία Διαμαντοπούλου: Oι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα μέτρα ελάφρυνσης που προβλέπει η Π.Ν.Π

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α68/20.03.2020) η κυβέρνηση έλαβε και νομοθέτησε με την επικαλούμενη πράξη κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVIN-19, την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα με το άρθρο 37 της εν λόγω Πράξης πρότεινε κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, απαλλαγή Δημοτικών Τελών (Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού), απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά Ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν κλειστές, απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων των καταστημάτων (0,5%), από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου η αναστολή καταβολής μισθωμάτων στον Δήμο για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων κατόπιν συνεννοήσεως με τις Σχολικές Επιτροπές.

Κατόπιν τούτου, κάθε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ισχύει εκ της δημοσιεύσεώς της και κυρώνεται νομοθετικά κατά το Άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Όλοι οι φορείς και οι αποδέκτες, ήτοι οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, υποχρεούνται να εκτελούν κατά γράμμα την Πράξη του Νομοθετικού Περιεχομένου ως έχει, είναι κοινή για όλες τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και δεν τίθεται θέμα εισήγησης του ενός ή του άλλου Δημάρχου. Είναι μέτρα τα οποία εισηγείται η Κυβέρνηση και μόνο με τους αρμόδιους Υπουργούς και οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια εκτελούν κατά γράμμα.

Κατόπιν τούτου και η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου Μουζακίου υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα και να εκτελέσει κατά γράμμα την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ειδάλλως υπέρχονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η Επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού

«ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

Ολυμπία Δ. Διαμαντοπούλου
Total
0
Shares