Ολοκληρώθηκε η διανομή ρυζιού από το Δήμο Μουζακίου

Με ομαλότητα πραγματοποιήθηκε η διανομή 6360 κιλών ρυζιού που παρέλαβε ο Δήμος Μουζακίου για λογαριασμό 542 δικαιούχων οικογενειών. Να υπενθυμίσουμε ότι η διάθεση της παραπάνω ποσότητας έγινε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της ΔΑΟ Καρδίτσας στους δικαιούχους που εγκρίθηκαν βάση της ΚΥΑ 279/23460/22-02-2013 (Β΄414).

Για το Δήμο Μουζακίου υπεύθυνη για τη διανομή ορίστηκε η Δημ. Σύμβουλος κα. Τσιρογάννη Φανή η οποία συντόνισε την όλη διαδικασία σε συνεργασία με τους προέδρους των Τ.Κ.

Για τη διεκπεραίωση της όλης προσπάθειας έχουμε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων που εθελοντικά προσφέρθηκαν να μοιράσουν τα τρόφιμα, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας για το χώρο που μας παραχώρησε για την αποθήκευση του ρυζιού, καθώς και τους υπαλλήλους του Δήμου που βοήθησαν στη φορτοεκφόρτωση των ποσοτήτων ρυζιού.
Total
0
Shares