Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια του κέντρου εκπαίδευσης στρατονομίας Καρδίτσας οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου της πόλης μας.

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Καρδίτσας ευχαριστεί θερμά το κέντρο εκπαίδευσης στρατονομίας για την συνεχή και πολύτιμη βοήθειά του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μνημείων του Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρδίτσας
Total
0
Shares