Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ολοκληρώθηκαν οι δημαιρεσίες στο Δήμο Μουζακίου σε ιδιαίτερο κλίμα συναίνεσης!

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 Σε ιδιαίτερα συναινετικό κλίμα, πλην του επικεφαλή του συνδιασμού Λαϊκή Συσπείρωση κ. Λάμπρου Γιώτη διεξήχθησαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 οι δημαιρεσίες στο Δήμο Μουζακίου.

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου συγκλήθηκε υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Επαμεινώνδα Γκινή, προκειμένου να εκλέξει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του σώματος, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Το Προεδρείο αποτελούν:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Καραμπέκου Μαρία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραβίδας Γεώργιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γέρμανος Γεώργιος


Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ”

Τακτικά μέλη:

Γκινής Επαμεινώνδας

Κουτσουγιάννης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη:

Αγγελάκη Αποστολία

Ρούσσα Ελένη

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”

Τακτικό μέλος:

Ντούρβα Παρασκευή

Αναπληρωματικό μέλος:

Τσίγκας Απόστολος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”

Τακτικό μέλος:

Πολυμερόπουλος Χρήστος

Αναπληρωματικό μέλος:

Ζαρνακούπης Νικόλαος


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ”

Τακτικά μέλη:

Παπακώστας Γεώργιος

Αγγελάκη Αποστολία

Αναπληρωματικά μέλη:

Κουτσουγιάννης Ιωάννης

Γκινής Επαμεινώνδας

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”

Τακτικό μέλος:

Γκαγκάς Αριστείδης

Αναπληρωματικό μέλος:

Τσιρογιάννη Ευφροσύνη

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”

Τακτικό μέλος:

Γέρμανος Γεώργιος

Αναπληρωματικό μέλος:

Ζαρνακούπης Νικόλαος


Με απόφαση δημάρχου θα οριστούν, ο Πρόεδρος και τα δυο μέλη των επιτροπών.
Total
0
Shares