Ολοκληρώνονται τα έργα στον οικισμό Ράφηνας της κοινότητας Καρίτσας λίμνης Πλαστήρα

Ολοκληρώνονται τα έργα στον οικισμό Ράφηνας της κοινότητας Καρίτσας λίμνης Πλαστήρα

Ολοκληρώνονται τα έργα στον οικισμό Ράφηνας της κοινότητας Καρίτσας λίμνης Πλαστήρα

Ολοκληρώνονται τα έργα Α’ φάσης στον οικισμό Ράφηνα της Κοινότητας Καρίτσας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Τα έργα αφορούν αποκατάσταση ζημιών από τον «Ιανό», με προτεραιότητα την παροχή πρόσβασης σε οικοτουριστική επιχείρηση αλλά και ολόκληρου του οικισμού.

Το κόστος των έργων βάση προϋπολογισμού ανέρχεται στις 90.189 ευρώ. Με το έργο αποκαταστάθηκε πλήρως η ασφαλής πρόσβαση στον οικισμό, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ομαλή ροή του ρέματος σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων στο μέλλον και η ευστάθεια των πρανών.

Ολοκληρώνονται τα έργα στον οικισμό Ράφηνας της κοινότητας Καρίτσας λίμνης Πλαστήρα

Τα έργα της δεύτερης φάσης έχουν ανατεθεί σε εργολάβο και αφορούν κυρίως αποκατάσταση του κεντρικού δρόμου προς τον οικισμό Ράφηνα. Μέρος των εργασιών έχει ήδη εκτελεστεί, κυρίως χωματουργικές εργασίες, οι οποίες έχουν αποκαταστήσει ασφαλή πρόσβαση προς τον οικισμό. Αναμένεται επιπλέον να κατασκευαστούν περί τα 1.000 μέτρα, τριγωνικοί τάφροι, 2 τεχνικά σωληνωτά, ανακατασκευή ιρλανδικής διάβασης, κ.α. Το έργο είναι προϋπολογισμού 78.573 ευρώ.

Συνολικά για τον οικισμό έχουν διατεθεί 90.189 + 78.573 = 168.762 ευρώ. Πέραν αυτών, διατέθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις:

α) για εργασίες άμεσης αποκατάστασης των δρόμων από τον «Ιανό»,

β) αποκατάσταση πρόσβασης χειρονακτικά σε κεντρικό μονοπάτι του οικισμού,

γ) αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οικισμός Ράφηνα είναι ένας από τους επτά (7) οικισμούς της Κοινότητας Καρίτσας, ενώ ανάλογα έργα έχουν ανατεθεί (και μέρος αυτών έχει εκτελεστεί), στους οικισμούς Μέγα Ρέμα, Αγία Μαρίνα και Καρίτσα της Τ.Κ. Καρίτσας Δολόπων, συνολικού προϋπολογισμού πλέον των 200.000 ευρώ.

Ολοκληρώνονται τα έργα στον οικισμό Ράφηνας της κοινότητας Καρίτσας λίμνης Πλαστήρα

Total
0
Shares